Wat is juist: het koste wat het kost, koste wat het kost of koste wat kost?

Deze varianten zijn allemaal mogelijk.

(Het) koste wat (het) kost is een vaste uitdrukking met de betekenis: ‘het mag zoveel tijd/moeite/geld kosten als het kost’. Bijvoorbeeld:

  • Luuk wil koste wat het kost mee naar Aruba.
  • Het koste wat het kost, maar ik wil over zes maanden tien kilo afgevallen zijn.

Koste is hierin een werkwoordsvorm die we de aanvoegende wijs (ook wel conjunctief) noemen. De aanvoegende wijs vormen we door de slot-n van het hele werkwoord af te halen: kosten wordt koste.

Kost wat kost

Kost wat kost wordt soms als minder juist gezien omdat de aanvoegende wijs koste hier 'verminkt' zou worden. Het wegvallen van de e bij deze vorm komt echter vaker voor. Zo moet haal in ‘Dat haal je de koekoek’ ook gelezen worden als hale.

In Vlaanderen stuit de verkorte vorm kost wat kost soms op kritiek omdat het een leenvertaling zou zijn van het Franse coûte que coûte.

Het kostte wat het kost

Het kostte wat het kost is echt onjuist als bedoeld is ‘het mag zo veel tijd/moeite/geld kosten als het kost’. Kostte is namelijk de verledentijdsvorm van kosten, en alleen de aanvoegende wijs koste heeft de betekenis ‘het mag kosten’. De verleden tijd kostte is uiteraard wel juist in zinnen als ‘Het kaartje kostte 70 euro’ en ‘Het kostte me een dag, maar ik heb Mount Snowdon beklommen.’