Wat is de juiste spelling van 'een klein diner': dinertje of dineetje?

Dinertje is juist. Lange tijd is dineetje de officiële spelling geweest, maar sinds 2005 is het dinertje.

De regel is dat Franse leenwoorden die eindigen op -ier, -ir en -er in de verkleinvorm consequent de uitgang -tje krijgen. Enkele voorbeelden zijn:

  • atelier - ateliertje
  • bouvier - bouviertje
  • cabaretier - cabaretiertje
  • cahier - cahiertje
  • diner - dinertje
  • dejeuner - dejeunertje
  • foyer - foyertje
  • premier - premiertje
  • souper - soupertje
  • souvenir - souvenirtje

Voor woorden die eindigen op é, zoals café, geldt een andere regel: daarvan eindigt de verkleinvorm op -eetje. Het is dus: cafe - cafeetje, comité - comiteetje, defilé - defileetje, coupé - coupeetje, introducé - introduceetje, logé - logeetje, soufflé - souffleetje.