Wat is goed: ‘U betaald te veel’ of ‘U betaalt te veel’?

‘U betaalt te veel’ is goed. Deze zin staat in de tegenwoordige tijd, het onderwerp is u, en daarom komt er een t achter de stam betaal: u betaalt. Vergelijk bijvoorbeeld ‘U geeft te veel’ (ook: stam (geef) + t). In deze zinnen zijn betaalt en geeft persoonsvormen. Dat zijn de werkwoordsvormen waarvan de vorm afhangt van het onderwerp.

Handig hulpmiddel: de Taal*maat

De Taal*maat Betaald of betaalt? is een stroomdiagram waarmee je kunt bepalen of betaalt of betaald goed is. Een handig hulpmiddel om de juiste vorm te kiezen als je niet kunt horen of stam + t of een voltooid deelwoord goed is!

Betaalt: persoonsvorm

Nog meer zinnen waarin de persoonsvorm betaalt juist is:

 • Unieke actie: u bestelt nu en betaalt pas over een jaar! (U is onderwerp.)
 • Je betaalt altijd rente als je leent. (Je is onderwerp.)
 • Sam betaalt de drank! Hij is jarig!(Sam is onderwerp.)
 • Wie betaalt, bepaalt, zeggen ze weleens. (Wie is onderwerp.)
 • De vervuiler betaalt. (De vervuiler is onderwerp.)
 • Betaalt de koning belasting? (De koning is onderwerp.)
 • Een baan in de techniek betaalt helemaal niet slecht. (Een baan in de techniek is onderwerp.)
 • Hoeveel betaalt een gemiddeld gezin per week voor de boodschappen? (Een gemiddeld gezin is onderwerp.)

Betaald: voltooid deelwoord

Betaald is het voltooid deelwoord van betalen: ik heb betaald, er is betaald, er wordt betaald, er zal wel betaald zijn. Betaald is hier met een d, omdat in de verleden tijd betaalde ook een d zit. In deze voorbeelden zijn andere werkwoordsvormen de persoonsvorm, respectievelijk heb, is, wordt en zal. Meer voorbeelden met het voltooid deelwoord betaald:

 • Heb je al betaald? (Heb is de persoonsvorm.)
 • Wie heeft er betaald? (Heeft is de persoonsvorm.)
 • Is er al betaald voor de drankjes? (Is is de persoonsvorm.)
 • Ook weleens te veel betaald voor een taxiritje in een onbekende stad? (Deze zin bevat geen persoonsvorm, maar je denkt er heb je/hebt u bij; dat het voltooid deelwoord betaald juist is, blijkt als je het vervangt door gegeven: alleen het voltooid deelwoord gegeven past in deze zin, dus is ook alleen het voltooid deelwoord betaald juist).

De twijfel over betaald/betaalt wordt natuurlijk veroorzaakt doordat het verschil tussen de tegenwoordige tijd betaalt en het voltooid deelwoord betaald niet te horen is. Er zijn meer van deze bedrieglijke werkwoorden, zie het advies over gebeurd/gebeurt.