Wat is juist: 'U betaald te veel of 'U betaalt te veel'?

'U betaalt te veel' is juist. Deze zin staat in de tegenwoordige tijd, het onderwerp is u, en daarom komt er een t achter de stam betaal: u betaalt. Vergelijk bijvoorbeeld 'U geeft te veel' (ook: stam (geef) + t). In deze zinnen zijn betaalt en geeft persoonsvormen: werkwoordsvormen waarvan de vorm afhangt van het onderwerp.

Nog meer zinnen waarin de persoonsvorm betaalt juist is:

 • Unieke actie: u bestelt nu en betaalt pas over een jaar! (U is onderwerp.)
 • Trap nooit in zo'n aanbieding waarbij je nu bestelt en pas over een jaar betaalt; je betaalt altijd rente. (Je is onderwerp.)
 • Sam betaalt de drank; hij is jarig. (Sam is onderwerp.)
 • Wie betaalt, bepaalt, zeggen ze weleens. (Wie is onderwerp.)
 • De vervuiler betaalt. (De vervuiler is onderwerp.)
 • Betaalt de koning belasting? (De koning is onderwerp.)
 • Een baan in de techniek betaalt helemaal niet slecht. (Een baan in de techniek is onderwerp.)
 • Hoeveel betaalt een gemiddeld gezin per week voor de boodschappen? (Een gemiddeld gezin is onderwerp.)

Betaald is het voltooid deelwoord van betalen: ik heb betaald, er is betaald, er wordt betaald, er zal wel betaald zijn. In deze voorbeelden zijn andere werkwoordsvormen de persoonsvorm, respectievelijk heb, is, wordt en zal. Alleen het voltooid deelwoord betaald is met een d; deze d hoor je ook in de verleden tijd betaalde. Vervang betalen bij twijfel bijvoorbeeld door het informele dokken: in 'Wie heeft er gedokt voor de drankjes?' is het voltooid deelwoord gedokt juist; dat betekent dat in 'Wie heeft er betaald voor de drankjes?' ook het voltooid deelwoord betaald juist is. (Dat kan ook niet anders, want heeft is al de persoonsvorm.) Meer voorbeelden met het voltooid deelwoord betaald:

 • Heb je al betaald? (Heb is de persoonsvorm.)
 • Wie heeft er betaald? (Heeft is de persoonsvorm.)
 • Is er al betaald voor de drankjes? (Is is de persoonsvorm.)
 • Ook weleens te veel betaald voor een taxiritje in een onbekende stad? (Deze zin bevat geen persoonsvorm, maar je denkt er heb je/hebt u bij; dat het voltooid deelwoord betaald juist is, blijkt als je het vervangt door gedokt (alleen het voltooid deelwoord gedokt past in deze zin, dus is ook alleen het voltooid deelwoord betaald juist)).

De twijfel over betaald/betaalt wordt natuurlijk veroorzaakt doordat het verschil tussen de tegenwoordige tijd betaalt en het voltooid deelwoord betaald niet te horen is. Er zijn meer van deze bedrieglijke werkwoorden, zie het advies over gebeurd/gebeurt.