Wat is juist: 'Ik voelde me allesbehalve plezierig' of 'Ik voelde me alles behalve plezierig'?
 

'Ik voelde me allesbehalve plezierig' is juist.

Of alles( )behalve aaneen- of los geschreven wordt, hangt af van wat ermee uitgedrukt wordt. Als de betekenis 'lang niet, allerminst, geenszins' bedoeld is, wordt allesbehalve aaneengeschreven, zoals in de bovenstaande zin. Twee andere voorbeelden:

  • Allesbehalve prettig, zo’n wortelkanaalbehandeling.
  • De bediening was allesbehalve vriendelijk.

Alles behalve wordt los geschreven als beide woorden nadruk krijgen en er een pauze tussen hoorbaar is. Het betekent dan iets als 'het geheel met uitzondering van':

  • De bankmedewerker gaf de overvaller alles behalve het kleingeld.

Het verschil tussen allesbehalve en alles behalve blijkt ook uit het feit dat de delen van allesbehalve niet van elkaar gescheiden kunnen worden door andere woorden ('Zij zei dat de behandeling alles was behalve prettig' klinkt een stuk minder goed), terwijl die mogelijkheid bij alles behalve wel bestaat:

  • De bankmedewerker gaf de overvaller alles behalve het kleingeld.
  • De bankmedewerker gaf de overvaller alles wat in de kluis lag, behalve het kleingeld.