Zinnen - zon - gezonnen

Het werkwoord zinnen heeft twee vervoegingen. In de betekenis ‘denken aan/over, broeden op’ is zon - gezonnen juist. Bijvoorbeeld:

 • De docent zon op een betere manier om de theorie uit te leggen.
 • Er wordt gezonnen op maatregelen die het dreigende tekort moeten opvangen.
 • Het team heeft sinds het vorige toernooi twee jaar op wraak gezonnen.

Zinnen - zinde - gezind

In de betekenis ‘naar de zin zijn, bevallen’ heeft zinnen een zwakke vervoeging: zinde - gezind. Bijvoorbeeld:

 • Het vooruitzicht van een vrije middag zinde me wel.
 • Het zinde haar niet dat ze maar zo weinig kon trainen.
 • Deze situatie heeft ons nooit erg gezind.

Andere voorbeelden

Er zijn meer werkwoorden die een sterke en een zwakke vervoeging hebben, waarmee dan ook een betekenisverschil samenhangt:

 • Krijten is zwak in de betekenis ‘met krijt bestrijken’ (‘De biljarter krijtte zijn keu’) en sterk in de betekenis ‘schreeuwen’ (‘“Kijk uit, achter je!”, kreet het publiek’).
 • Pluizen is zwak in de betekenis pluis afgeven’ (‘Die trui pluisde heel erg’) en sterk in de betekenis ‘schoonmaken, uit elkaar trekken’ (‘Hij ploos en rafelde het touw’).
 • Prijzen is zwak in de betekenis ‘van een prijs voorzien’ (‘De producten zijn als het goed is allemaal geprijsd’) en sterk in de betekenis ‘loven’ (‘Hij prees de kinderen voor hun goede gedrag’).
 • Scheren is zwak in de betekenis ‘rakelings en snel passeren’ (‘De bal scheerde de lat’) en sterk in de betekenis ‘kort afknippen’ (‘Zij schoor haar schapen zelf’).
 • Stijven is zwak in de betekenis ‘sterken, aanzetten’ (‘Dat stijfde mij in mijn beslissing’) en sterk in de betekenis ‘met stijfsel behandelen’ (een gesteven overhemd).
 • Uitscheiden is zwak in de betekenis ‘naar buiten doen komen’ (‘De bange pad scheidde gif uit’) en (ook) sterk in de betekenis ‘ophouden met’ (‘Na 25 jaar schee (scheidde kan ook) onze huisarts ermee uit’).
 • Wassen is zwak in de betekenis ‘schoonmaken’ (‘Stanley waste zijn auto’) en sterk in de (verouderde) betekenis ‘groeien’ (‘Op dit land wies vroeger het koren’).