Een precedent scheppen betekent ‘een geval creëren waarop iemand zich later gaat beroepen’. Vaak gaat het erom dat iemand iets voor het eerst werd toegestaan, waarna anderen ook toestemming eisen omdat ze vinden dat hun situatie vergelijkbaar is. In een precedent scheppen heeft scheppen de betekenis ‘creëren’. In die betekenis is scheppen - schiep - geschapen de juiste vervoeging.

Scheppen - schiep - geschapen

In de betekenis ‘creëren, maken’ is scheppen een sterk werkwoord. Bijvoorbeeld:

 • Zij schiep een geheel eigen sfeer in haar romans.
 • Onze nieuwe secretaresse heeft orde geschapen in de chaos.
 • Ze schiepen zelf de mogelijkheden om te kunnen studeren.

Scheppen - schepte - geschept

In de betekenissen ‘ergens uit halen en verplaatsen’ of ‘zich verwerven, opdoen’ is scheppen een zwak werkwoord. Bijvoorbeeld:

 • Thomas schepte zand in zijn emmertje.
 • Ze schepten allemaal hun bord vol.
 • Ik kwam hen tegen toen ze een luchtje schepten.
 • Ze schepten moed uit de aanwezigheid van hun supporters.

Zie voor meer voorbeelden van beide werkwoorden het tabblad ‘Voorbeelden’. 

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Scheppen - schepte - geschept

 • Thomas schepte zand in zijn emmertje.
 • Zij schepten een luchtje op de boulevard.
 • Tijdens hun wandeling schepten zij nieuwe adem voor de vergadering.
 • Hij schepte behagen in het verzamelen van wegwerpaanstekers.
 • Zij schepte moed uit de aanwezigheid van haar supporters.
 • Zij schepten troost uit de vele brieven die ze ontvingen.

Scheppen - schiep - geschapen

 • Daarmee hebben we een precedent geschapen.
 • Zij schiep een geheel eigen sfeer in haar appartement.
 • Onze nieuwe secretaresse heeft orde geschapen in de chaos.
 • Soms denk ik weleens dat zij voor het geluk geschapen is.
 • De nieuwe handleiding schiep gelukkig de benodigde duidelijkheid.
 • De klare taal van de directeur schiep enig licht in de duisternis.
 • De politica herkende zich niet in het beeld dat van haar was geschapen.
 • Er moeten meer banen worden geschapen in het midden- en kleinbedrijf.
 • Er werd ruimte geschapen voor een extra boekenkast.
 • Waarom is er niet eerst een duidelijk kader geschapen?
 • “Ik ben geschapen voor deze functie!”, riep de sollicitant zelfverzekerd.
 • Het bedrijf had te hoge verwachtingen geschapen bij zijn investeerders.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!