Organiseert eindigt altijd op een t. De vorm organiseerd is zelfs ‘onmogelijk’. Dat komt doordat alleen organiseert een persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (derde persoon enkelvoud) kan zijn. Die bestaat uit de stam (hier organiseer) en de uitgang -t: in de tegenwoordige tijd enkelvoud geldt bij de derde persoon (hij, zij, het, men, Angelique, Onze Taal, de hogeschool, enzovoort) altijd de regel stam + t.

Een derde persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd kan nooit op een d eindigen. Het voltooid deelwoord georganiseerd eindigt wél op een d, omdat de verleden tijd organiseerde is (met de uitgang -de). De d van de uitgang -de komt terug in het voltooid deelwoord.

Hier staat een lijst met werkwoorden die lijken op organiseren. Zinnen als ‘Ze organiseerd een bijeenkomst’ en ‘Als je je nú abonneerd, krijg je korting’ komen best vaak voor, maar ze zijn echt fout. Juist zijn: ‘Ze organiseert een bijeenkomst’ en ‘Als je je nú abonneert, krijg je korting.’

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
abonneren - hij abonneert - abonneerde - geabonneerd abonneerd
absorberen - het absorbeert - absorbeerde - geabsorbeerd absorbeerd
abstraheren - hij abstraheert - abstraheerde - geabstraheerd abstraheerd
accelereren - hij accelereert - accelereerde - geaccelereerd accelereerd
accentueren - hij accentueert - accentueerde - geaccentueerd accentueerd
accepteren - hij accepteert - accepteerde - geaccepteerd accepteerd
amuseren - hij amuseert - amuseerde - geamuseerd amuseerd
analyseren - hij analyseert - analyseerde - geanalyseerd analyseerd
arresteren - hij arresteert - arresteerde - gearresteerd arresteerd
assisteren - hij assisteert - assisteerde - geassisteerd assisteerd
bagatelliseren - hij bagatelliseert - bagatelliseerde - gebagatelliseerd bagatelliseerd
balanceren - hij balanceert - balanceerde - gebalanceerd balanceerd
baseren - hij baseert - baseerde - gebaseerd baseerd
blesseren - hij blesseert - blesseerde - geblesseerd blesseerd
blokkeren - hij blokkeert - blokkeerde - geblokkeerd blokkeerd
boetseren - hij boetseert - boetseerde - geboetseerd boetseerd
bombarderen - hij bombardeert - bombardeerde - gebombardeerd bombardeerd
categoriseren - hij categoriseert - categoriseerde - gecategoriseerd categoriseerd
choqueren - hij choqueert - choqueerde - gechoqueerd choqueerd
commanderen - hij commandeert - commandeerde - gecommandeerd commandeerd
communiceren - hij communiceert - communiceerde - gecommuniceerd communiceerd
concentreren - hij concentreert - concentreerde - geconcentreerd concentreerd
concluderen - hij concludeert - concludeerde - geconcludeerd concludeerd
concurreren - hij concurreert - concurreerde - geconcurreerd concurreerd
condoleren - hij condoleert - condoleerde - gecondoleerd condoleerd
confronteren - hij confronteert - confronteerde - geconfronteerd confronteerd
constateren - hij constateert - constateerde - geconstateerd constateerd
consumeren - hij consumeert - consumeerde - geconsumeerd consumeerd
contacteren - hij contacteert - contacteerde - gecontacteerd contacteerd
controleren - hij controleert - controleerde - gecontroleerd controleerd
coördineren - hij coördineert - coördineerde - gecoördineerd coördineerd
corrigeren - hij corrigeert - corrigeerde - gecorrigeerd corrigeerd
creëren - hij creëert - creëerde - gecreëerd creëerd

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
dateren - hij dateert - dateerde - gedateerd dateerd
demonteren - hij demonteert - demonteerde - gedemonteerd demonteerd
dineren - hij dineert - dineerde - gedineerd dineerd
doneren - hij doneert - doneerde - gedoneerd doneerd
doseren - hij doseert - doseerde - gedoseerd doseerd
duperen - hij dupeert - dupeerde - gedupeerd dupeerd
egaliseren - hij egaliseert - egaliseerde - geëgaliseerd egaliseerd
emigreren - hij emigreert - emigreerde - geëmigreerd emigreerd
escaleren - het escaleert - escaleerde - geëscaleerd escaleerd
evacueren - hij evacueert - evacueerde - geëvacueerd evacueerd
evalueren - hij evalueert - evalueerde - geëvalueerd evalueerd
excuseren - hij excuseert - excuseerde - geëxcuseerd excuseerd
exporteren - hij exporteert - exporteerde - geëxporteerd exporteerd
faciliteren - hij faciliteert - faciliteerde - gefaciliteerd faciliteerd
fantaseren - hij fantaseert - fantaseerde - gefantaseerd fantaseerd
feliciteren - hij feliciteert - feliciteerde - gefeliciteerd feliciteerd
fixeren - hij fixeert - fixeerde - gefixeerd fixeerd
floreren - hij floreert - floreerde - gefloreerd floreerd
formatteren - hij formatteert - formatteerde - geformatteerd formatteerd
formuleren - hij formuleert - formuleerde - geformuleerd formuleerd
fotograferen - hij fotografeert - fotografeerde - gefotografeerd fotografeerd
fouilleren - hij fouilleert - fouilleerde - gefouilleerd fouilleerd
frauderen - hij fraudeert - fraudeerde - gefraudeerd fraudeerd
fuseren - hij fuseert - fuseerde - gefuseerd fuseerd

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
garanderen - hij garandeert - garandeerde - gegarandeerd garandeerd
genereren - hij genereert - genereerde - gegenereerd genereerd
halveren - hij halveert - halveerde - gehalveerd halveerd
hanteren - hij hanteert - hanteerde - gehanteerd hanteerd
identificeren - hij identificeert - identificeerde - geïdentificeerd identificeerd
imiteren - hij imiteert - imiteerde - geïmiteerd imiteerd
impliceren - hij impliceert - impliceerde - geïmpliceerd impliceerd
improviseren - hij improviseert - improviseerde - geïmproviseerd improviseerd
indexeren - hij indexeert - indexeerde - geïndexeerd indexeerd
infecteren - hij infecteert - infecteerde - geïnfecteerd infecteerd
insinueren - hij insinueert - insinueerde - geïnsinueerd insinueerd
inspecteren - hij inspecteert - inspecteerde - geïnspecteerd inspecteerd
inspireren - hij inspireert - inspireerde - geïnspireerd inspireerd
installeren - hij installeert - installeerde - geïnstalleerd installeerd
integreren - hij integreert - integreerde - geïntegreerd integreerd
interesseren - hij interesseert - interesseerde - geïnteresseerd interesseerd
interpreteren - hij interpreteert - interpreteerde - geïnterpreteerd interpreteerd
intimideren - hij intimideert - intimideerde - geïntimideerd intimideerd
intrigeren - hij intrigeert - intrigeerde - geïntrigeerd intrigeerd
introduceren - hij introduceert - introduceerde - geïntroduceerd introduceerd
inventariseren - hij inventariseert - inventariseerde - geïnventariseerd inventariseerd
investeren - hij investeert - investeerde - geïnvesteerd investeerd
irriteren - hij irriteert - irriteerde - geïrriteerd irriteerd
isoleren - hij isoleert - isoleerde - geïsoleerd isoleerd
jubileren - hij jubileert - jubileerde - gejubileerd jubileerd

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
kopiëren - hij kopieert - kopieerde - gekopieerd kopieerd
kwalificeren - hij kwalificeert - kwalificeerde - gekwalificeerd kwalificeerd
legaliseren - hij legaliseert - legaliseerde - gelegaliseerd legaliseerd
legitimeren - hij legitimeert - legitimeerde - gelegitimeerd legitimeerd
leren - hij leert - leerde - geleerd leerd
liberaliseren - hij liberaliseert - liberaliseerde - geliberaliseerd liberaliseerd
lokaliseren - hij lokaliseert - lokaliseerde - gelokaliseerd lokaliseerd
mankeren - hij mankeert - mankeerde - gemankeerd mankeerd
marcheren - hij marcheert - marcheerde - gemarcheerd marcheerd
masseren - hij masseert - masseerde - gemasseerd masseerd
mediteren - hij mediteert - mediteerde - gemediteerd mediteerd
minimaliseren - hij minimaliseert - minimaliseerde - geminimaliseerd minimaliseerd
mobiliseren - hij mobiliseert - mobiliseerde - gemobiliseerd mobiliseerd
moderniseren - hij moderniseert - moderniseerde - gemoderniseerd moderniseerd
monteren - hij monteert - monteerde - gemonteerd monteerd
motiveren - hij motiveert - motiveerde - gemotiveerd motiveerd
negeren - hij negeert - negeerde - genegeerd negeerd
nomineren - hij nomineert - nomineerde - genomineerd nomineerd
noteren - hij noteert - noteerde - genoteerd noteerd
notuleren - hij notuleert - notuleerde - genotuleerd notuleerd
nuanceren - hij nuanceert - nuanceerde - genuanceerd nuanceerd

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
observeren - hij observeert - observeerde - geobserveerd observeerd
opereren - hij opereert - opereerde - geopereerd opereerd
oriënteren - hij oriënteert - oriënteerde - georiënteerd oriënteerd
parkeren - hij parkeert - parkeerde - geparkeerd parkeerd
participeren - hij participeert - participeerde - geparticipeerd participeerd
passeren - hij passeert - passeerde - gepasseerd passeerd
patrouilleren - hij patrouilleert - patrouilleerde - gepatrouilleerd patrouilleerd
praktiseren - hij praktiseert - praktiseerde - gepraktiseerd praktiseerd
prepareren - hij prepareert - prepareerde - geprepareerd prepareerd
presenteren - hij presenteert - presenteerde - gepresenteerd presenteerd
presteren - hij presteert - presteerde - gepresteerd presteerd
proberen - hij probeert - probeerde - geprobeerd probeerd
produceren - hij produceert - produceerde - geproduceerd produceerd
profiteren - hij profiteert - profiteerde - geprofiteerd profiteerd
programmeren - hij programmeert - programmeerde - geprogrammeerd programmeerd
promoveren - hij promoveert - promoveerde - gepromoveerd promoveerd
protesteren - hij protesteert - protesteerde - geprotesteerd protesteerd
provoceren - hij provoceert - provoceerde - geprovoceerd provoceerd
publiceren - hij publiceert - publiceerde - gepubliceerd publiceerd

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
rapporteren - hij rapporteert - rapporteerde - gerapporteerd rapporteerd
reageren - hij reageert - reageerde - gereageerd reageerd
realiseren - hij realiseert - realiseerde - gerealiseerd realiseerd
rectificeren - hij rectificeert - rectificeerde - gerectificeerd rectificeerd
redeneren - hij redeneert - redeneerde - geredeneerd redeneerd
redigeren - hij redigeert - redigeerde - geredigeerd redigeerd
reduceren - hij reduceert - reduceerde - gereduceerd reduceerd
regeren - hij regeert - regeerde - geregeerd regeerd
regisseren - hij regisseert - regisseerde - geregisseerd regisseerd
registreren - hij registreert - registreerde - geregistreerd registreerd
relativeren - hij relativeert - relativeerde - gerelativeerd relativeerd
renderen - het rendeert - rendeerde - gerendeerd rendeerd
renoveren - hij renoveert - renoveerde - gerenoveerd renoveerd
repareren - hij repareert - repareerde - gerepareerd repareerd
repeteren - hij repeteert - repeteerde - gerepeteerd repeteerd
respecteren - hij respecteert - respecteerde - gerespecteerd respecteerd
restaureren - hij restaureert - restaureerde - gerestaureerd restaureerd
resteren - hij resteert - resteerde - geresteerd resteerd
resulteren - het resulteert - resulteerde - geresulteerd resulteerd
reviseren - hij reviseert - reviseerde - gereviseerd reviseerd
rouleren - hij rouleert - rouleerde - gerouleerd rouleerd
ruïneren - hij ruïneert - ruïneerde - geruïneerd ruïneerd
schofferen - hij schoffeert - schoffeerde - geschoffeerd schoffeerd
selecteren - hij selecteert - selecteerde - geselecteerd selecteerd
serveren - hij serveert - serveerde - geserveerd serveerd
shockeren - hij shockeert - shockeerde - geshockeerd shockeerd
signaleren - hij signaleert - signaleerde - gesignaleerd signaleerd
simuleren - hij simuleert - simuleerde - gesimuleerd simuleerd
solliciteren - hij solliciteert - solliciteerde - gesolliciteerd solliciteerd
sorteren - hij sorteert - sorteerde - gesorteerd sorteerd
specialiseren - hij specialiseert - specialiseerde - gespecialiseerd specialiseerd
specificeren - hij specificeert - specificeerde - gespecificeerd specificeerd
stabiliseren - hij stabiliseert - stabiliseerde - gestabiliseerd stabiliseerd
stagneren - hij stagneert - stagneerde - gestagneerd stagneerd
stimuleren - hij stimuleert - stimuleerde - gestimuleerd stimuleerd
studeren - hij studeert - studeerde - gestudeerd studeerd
suggereren - hij suggereert - suggereerde - gesuggereerd suggereerd
surveilleren - hij surveilleert - surveilleerde - gesurveilleerd surveilleerd

begin A-C D-F G-J K-N O-P R-S T-Z

wel juist nooit juist
telefoneren - hij telefoneert - telefoneerde - getelefoneerd telefoneerd
trakteren - hij trakteert - trakteerde - getrakteerd trakteerd
triomferen - hij triomfeert - triomfeerde - getriomfeerd triomfeerd
trotseren - hij trotseert - trotseerde - getrotseerd trotseerd
tutoyeren - hij tutoyeert - tutoyeerde - getutoyeerd tutoyeerd
typeren - hij typeert - typeerde - getypeerd typeerd
uitkeren - hij keert uit - uitkeerde - uitgekeerd uitkeerd, keerd uit
urineren - hij urineert - urineerde - geürineerd urineerd
vaccineren - hij vaccineert - vaccineerde - gevaccineerd vaccineerd
variëren - hij varieert - varieerde - gevarieerd varieerd
verifiëren - hij verifieert - verifieerde - geverifieerd verifieerd
visualiseren - hij visualiseert - visualiseerde - gevisualiseerd visualiseerd
waarderen - hij waardeert - waardeerde - gewaardeerd waardeerd