Er bestaan enkelvoudige en samengestelde zinnen. Een enkelvoudige zin bestaat uit slechts één hoofdzin, en heeft maar één persoonsvorm: ‘Lisa kijkt naar het journaal.’ Een samengestelde zin bestaat uit meerdere hoofdzinnen of heeft een of meer bijzinnen. Elke deelzin heeft een eigen persoonsvorm:

  1. De jongen liep de trap op en ging zijn kamer in. (twee hoofdzinnen)
  2. De jongen liep de trap op, ging zijn kamer in en pakte een boek. (drie hoofdzinnen)
  3. Het meisje dat daar loopt, heet Aïsha. (een hoofdzin en een bijzin)
  4. Het meisje dat daar loopt, heet Aïsha en komt uit Rotterdam. (twee hoofdzinnen en een bijzin)

Nevenschikking
Bij nevenschikking heb je te maken met twee of meer hoofdzinnen, zoals de zinnen 1 en 2 hierboven. Deze hoofdzinnen worden vaak verbonden door een nevenschikkend voegwoord als en, of, maar en want. Nevengeschikte zinnen kunnen een aaneenschakelend, een tegenstellend of een oorzakelijk verband hebben. Vaak wordt (zoals ook in zinnen 1 en 2) het onderwerp in een of meer van de deelzinnen samengetrokken. Een zin met nevenschikking kan in deelzinnen worden gesplitst, maar fraai is dat meestal niet: ‘De jongen liep de trap op. De jongen ging zijn kamer in. De jongen pakte een boek.’ Nevengeschikte zinnen worden ontleed alsof het aparte zinnen zijn.

Nevenschikking kan zich ook op woordniveau voordoen: ‘Ik zal koffie en thee halen.’

Onderschikking
Ondergeschikte zinnen zijn bijzinnen die deel uitmaken van de hoofdzin. Bijzinnen kunnen verschillende functies hebben. In zin 3 en 4 hierboven is de bijzin (‘dat daar loopt’) een bijvoeglijke bepaling bij het meisje. Bijzinnen beginnen vaak met een onderschikkend voegwoord als dat, of, waar, omdat, doordat en als. Ook het betrekkelijk voornaamwoord die kan een bijzin inluiden. Hieronder staan nog enkele voorbeelden van zinnen die een bijzin bevatten. Tussen haakjes staat de functie van de bijzin.

  1. Wat hij zegt, is niet te bewijzen. (onderwerpszin)
  2. Zij begrijpt niet hoe ze breuken moet vermenigvuldigen. (lijdendvoorwerpszin)
  3. Mijn broer moest hard leren om voldoendes te halen. (bijwoordelijke bijzin van doel)
  4. Zij doet of ze de baas is. (bijwoordelijke bijzin van vergelijking)

Zoals blijkt uit zin 4 hierboven kunnen neven- en onderschikking ook in één zin voorkomen.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail