Hoofdzinnen zijn zelfstandige zinnen, bijzinnen zijn afhankelijke zinnen:

 • Gijs spreekt perfect Engels. (hoofdzin)
 • Gijs, die tweetalig opgevoed is, spreekt perfect Engels. (hoofdzin met een bijzin)

Een duidelijk verschil tussen hoofd- en bijzinnen is de woordvolgorde: in hoofdzinnen staat de persoonsvorm meestal op de tweede plaats, in bijzinnen staat de persoonsvorm meestal verder naar achteren:

 • Gisteren ging de familie De Jong op vakantie. (hoofdzin)
 • Sam houdt erg van lasagne. (hoofdzin)
 • Het regent heel hard. (hoofdzin)
 • Julia blijft thuis, omdat het heel hard regent. (hoofdzin + bijzin)
 • Het Kamerlid stelde voor dat de vergadering een week later zou worden gehouden. (hoofdzin + bijzin)
 • De vergadering zou een week later worden gehouden. (hoofdzin)

Bijzinnen hebben niet altijd een persoonsvorm; in beknopte bijzinnen is die vervangen door het hele werkwoord (de infinitief) of door een deelwoord:

 • Hij belde om je te bedanken.
 • Na drie keer aangebeld te hebben, ging zij weer weg.
 • Druk giechelend kwamen de meisjes het lokaal in.

Het onderwerp van de beknopte bijzin moet overeenkomen met het onderwerp, het lijdend voorwerp of het indirect object van de hoofdzin.