Wie gestalte als onderwerp van deze zin ziet, zal kiezen voor het enkelvoud wordt: (aan) de plannen wordt gestalte gegeven. Vergelijkbaar is dan ‘Aan de nieuwe plannen wordt veel aandacht gegeven’ en ‘Onze leerlingen wordt veel ruimte gegeven.’

Wie de plannen worden gestalte gegeven schrijft, ziet de plannen als onderwerp en gestalte geven in z’n geheel als werkwoord (met de betekenis ‘creëren’). Gestalte geven wordt weliswaar niet aaneengeschreven, maar het gedraagt zich dan net als vormgeven als een geheel. Volgens deze zienswijze hebben de plannen worden vormgegeven en de plannen worden gestalte gegeven dus dezelfde opbouw. Deze ontleding is zeker ook te verdedigen.