De samenstelling arbodienst bestaat uit arbo, een verkorting van arbeidsomstandigheden, en dienst. De verkorting arbo is erg ingeburgerd en fungeert als ‘gewoon’ woord. Het krijgt dan ook geen hoofdletter(s) of punten, en je kunt het aan andere woorden vast schrijven: arbodienst, arboreglement, arbotechnisch, arbozorg, enz.

Streepje of niet

Na arbo hoeft over het algemeen geen streepje. Je mag een streepje zetten in arbo-dienst, maar echt nodig is dat niet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor arbobeleid en arbozorg. In arbo-adviseur en arbo-arts kan het wél prettig zijn voor een lezer.

Het streepje is volgens de officiële spellingregels verplicht als het woord na arbo met een e, i, o of u begint. Dan is het namelijk nodig om klinkerbotsing te voorkomen. Bijvoorbeeld: arbo-eisen, arbo-inspectie, arbo-overeenkomst, arbo-uren.

Arbowet: hoofdletter

Meestal is arbo met een kleine letter. Uitzonderingen zijn Arbowet en Arbobesluit (vooral in Nederland bekend), die wél een hoofdletter krijgen. Dat komt doordat het verkortingen zijn van de namen Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit.

Andere afkortingen

Andere ingeburgerde afkortingen die als ‘gewoon woord’ fungeren, zijn bijvoorbeeld: aids, horeca, nazi en vip. Deze afkortingen worden ook ‘letterwoorden’. Voorbeelden van samenstellingen met letterwoorden zijn: aidsremmer, horecagelegenheid, laserprinter, nazipropaganda, petfles, pincode, purschuim, radardetector, sofinummer, ufoangst en viptribune.

Als je een afleiding vormt van een letterwoord, doe je ook net alsof het ‘gewone’ woorden zijn: purachtig, nahosser (‘docent die na de herziening onderwijssalarissen is gaan werken’), nazi’s, ufo’s, ufootje en vips.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!