Hbo’er is een afleiding van hbo (‘hoger beroepsonderwijs’). Aan de afkorting hbo is hier het achtervoegsel -er toegevoegd. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden. Dat zou namelijk tot uitspraakverwarring kunnen leiden (‘hboer’). De apostrof verbindt de afkorting hbo en het achtervoegsel -er aan elkaar én maakt duidelijk dat bij de e een nieuwe lettergreep begint.

Wél een streepje in hbo-opleiding

Hbo-er (met een streepje) is een spellingfout(je). Een streepje na een afkorting is alleen goed in samenstellingen: woorden die zijn opgebouwd uit twee of meer ‘echte’ woorden. Dat wil zeggen: woorden die ook zelfstandig kunnen voorkomen. Voorbeelden van samenstellingen met afkortingen zijn hbo-opleiding, hbo-studentebhv-opleiding, PvdA-lijsttrekker, cd-rekje, vwo-leerling en tv-programma. Het streepje is hier verplicht.

Vergelijkbaar met hbo’er zijn de afleidingen: AOW’er, bbt’er, bhv’er, BN’er, CDA’er, CVP’er, dtp’er, EHBO’er, hbs’er, hts’er, ict’er/ICT’er, IT’er, kvv’er, lbo’er, lts’er, mbo’er, ME’er, mkb’er, mts’er, NSB’er, NT2’er, piw’er, pgb’er, PvdA’er, PVV’er, SP’er, SS’er, VVD’er, vwo’er, WAO’er, WW’er, zmp’er, zzp’er.

Ook bij onder andere meervouds- en verkleiningsuitgangen komt een apostrof na een afkorting: wc’s, pc’s, tv’tje, sms’je.

Alle onderwijstypen, dus ook hbo, worden trouwens met kleine letters geschreven: vmbo, havo, heao, mbo, pabo, enz.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail