Volgens de officiële spellingregels is het streepje in Benelux-land verplicht. Dat komt doordat Benelux een verkorting is én met een hoofdletter begint (het is een eigennaam).

Benelux, Europol, Eurodac

Benelux is een zogenoemde verkorting. Deze naam bestaat uit de eerste letters van België, Nederland en Luxemburg. De naam Benelux is een naam voor de eenheid die deze landen vormen op economisch, cultureel en/of politiek gebied. Vergelijkbare namen/verkortingen zijn Europol, een verkorting van Europese Politiedienst en Eurodac (European Dactyloscopy). Er zijn ook veel verkortingen van gewone woorden gangbaar, zoals horeca, demo, info en airco.

Verkortingen in samenstellingen

Verkortingen kunnen deel uitmaken van een samenstelling. Voorbeelden zijn horecaondernemer, infostand, dansdemo en aircosysteem. Als het eerste deel van een samenstelling een verkorting met een hoofdletter is (een naam dus), is volgens de officiële spelling een streepje na die naam verplicht: Benelux-land. Een nadeel van deze regel is dat het soms moeilijk te bepalen is of een naam een verkorting is of niet, en dus ook of een streepje verplicht is of niet. Je moet maar net weten dat Unicef oorspronkelijk stond voor United Nations International Children’s Emergency Fund, en dat in Unicef-project het streepje daarom verplicht is.

Op zichzelf is het vaak een goed idee om de opbouw van een samenstelling te verduidelijken met een streepje, maar dat is dan altijd een vrije keuze. Dat gebeurt sowieso vaak als het eerste deel van een samenstelling een eigennaam is. Wie in bijvoorbeeld Frankrijk-vakantie, Veluwe-hotel en Rabobank-rekening een streepje voor de duidelijkheid invoegt, maakt zeker geen fout. Aan de andere kant is een samenstelling als Beneluxlanden goed te verdedigen: het geheel is bekend en duidelijk. Het is wat vreemd dat je hier officieel een streepje móét invoegen.

Onder het tabblad ‘Voorbeelden’ staan meer gevallen zoals Benelux(-)land.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Hieronder staan meer samenstellingen waarvan het eerste deel een naam en een verkorting is. Links staat de officiële spelling, rechts de vorm die wat ons betreft ook te verdedigen is.

Bovag-garantie

Caricom-land

Cito-toets

Cordaid Memisa-project

Esso-tankstation

Eurodac-verordening

Europol-budget

Gestapo-gevangenis

Hellp-syndroom

Nasdaq-beurs

Riagg-centrum

Unesco-project

Unicef-gala

Vinex-wijk

Wajong-uitkering

Bovaggarantie

Caricomland

Citotoets

Cordaid Memisaproject

Essotankstation

Eurodacverordening

Europolbudget

Gestapogevangenis

Hellpsyndroom

Nasdaqbeurs

Riaggcentrum

Unescoproject

Unicefgala

Vinexwijk

Wajonguitkering