Wat is juist: ‘Zoals beloofd sturen we u hierbij de informatie‘ of ‘Zoals belooft sturen we u hierbij de informatie’?

In deze zin is beloofd de juiste schrijfwijze.

Zoals beloofd is een verkorte versie van ‘zoals beloofd is’ (oftewel ‘zoals ik beloofd heb’, ‘zoals hij beloofd heeft’, ‘zoals wij/ze beloofd hebben’, enz.). Beloofd is hier een voltooid deelwoord, en dat wordt volgens de Nederlandse vervoegingsregels met een d geschreven (zie daarvoor het advies over ’t kofschip(taxietje)).

Twijfelt u over beloofd/belooft? Tip: vervang het (in uw hoofd) door een ander voltooid deelwoord, bijvoorbeeld toegezegd of afgesproken. Als dat een goede zin oplevert, weet u dat het voltooid deelwoord beloofd juist is.

Meer voorbeeldzinnen met het beloofd:

  • Beloofd is beloofd: we gaan uit eten.
  • Wat is er allemaal aan haar beloofd?
  • Er zou van alles aan haar beloofd zijn.
  • Wie heeft er beloofd dat iedereen een prijs zou krijgen?

Alleen als persoonsvorm, horend bij een tweede of derde persoon enkelvoud, is belooft juist:

  • Freek belooft altijd van alles.
  • Dat belooft niet veel goeds.
  • Dat belooft wat!
  • Het belooft gezellig te worden.
  • Belooft u dit geheim te houden?
  • Ik doe mee als jij belooft me te helpen.