Naar het verluidt

Naar verluidt is een verkorting van naar het verluidt. Het werkwoord verluiden betekent ‘bekend worden’. Verluidt is dus een derde persoon enkelvoud (vorm stam + t: verluid + t = verluidt). Het onderwerp het is weggevallen. Dat is waarschijnlijk gebeurd doordat naar verluidt een bekende vaste uitdrukking is geworden. De constructie is te vergelijken met naar het schijnt en naar (het) blijkt, waarin ook een derde persoon enkelvoud staat.

Naar verluid wordt

In sommige oudere naslagwerken is (ook) naar verluid te vinden. Je kunt namelijk ook uitgaan van naar verluid wordt. In naar verluid wordt is verluid dan een voltooid deelwoord, net als gezegd in naar gezegd wordt. Op zichzelf is dit ook mogelijk. Toch is in de loop van de tijd alleen naar verluidt als de juiste spelling in de woordenboeken en spellinggidsen terechtgekomen.