Wat is juist: ‘Zij zon op wraak’ of ‘Zij zinde op wraak’?

‘Zij zon op wraak’ is juist.

Het werkwoord zinnen heeft een sterke vervoeging (zon - gezonnen) in de betekenis ‘peinzen over, denken aan’, zoals in ‘Zij zon op wraak’ en ‘Ik heb weken op een oplossing gezonnen.’ 

De zwakke vervoeging zinnen - zinde - gezind hoort bij de betekenis ‘naar de zin zijn, aanstaan, bevallen’, zoals in ‘Dat antwoord zinde hem niet’ en ‘Haar kritische opmerkingen hebben de directie nooit gezind.’

Er zijn meer werkwoorden die een sterke en een zwakke vervoeging hebben waarmee een betekenisverschil gepaard gaat:

  • Krijten is zwak in de betekenis ‘met krijt bestrijken’ (‘De biljarter krijtte zijn keu’) en sterk in de betekenis ‘schreeuwen’ (‘“Kijk uit, achter je!”, kreet het publiek’).
  • Pluizen is zwak in de betekenis pluis afgeven’ (‘Die trui pluisde heel erg’) en sterk in de betekenis ‘schoonmaken, uit elkaar trekken’ (‘Hij ploos en rafelde het touw’).
  • Prijzen is zwak in de betekenis ‘van een prijs voorzien’ (‘Zij prijsde de artikelen in haar winkel zelf’) en sterk in de betekenis ‘loven’ (‘Hij prees de kinderen voor hun goede gedrag’).
  • Scheren is zwak in de betekenis ‘rakelings en snel passeren’ (‘De bal scheerde de lat’) en sterk in de betekenis ‘kort afknippen’ (‘Zij schoor haar schapen zelf’).
  • Stijven is zwak in de betekenis ‘sterken, aanzetten’ (‘Dat stijfde mij in mijn beslissing’) en sterk in de betekenis ‘met stijfsel behandelen’ (een gesteven overhemd).
  • Uitscheiden is zwak in de betekenis ‘naar buiten doen komen’ (‘De bange pad scheidde gif uit’) en (ook) sterk in de betekenis ‘ophouden met’ (‘Na 25 jaar schee (scheidde kan ook) onze huisarts ermee uit’).
  • Wassen is zwak in de betekenis ‘schoonmaken’ (‘Stanley waste zijn sokken’) en sterk in de (verouderde) betekenis ‘groeien’ (‘Op dit land wies vroeger het koren’).