Wat is juist: 'Wordt lid van Onze Taal' of 'Word lid van Onze Taal'?

 

'Word lid van Onze Taal' is juist. De gebiedende wijs is gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: 'Word lid!', 'Houd afstand!', 'Red de tijger!', 'Raad maar eens!', 'Maak voort!', 'Kijk uit!', 'Geef hier!'

Aan de gebiedende wijs wordt nooit een t toegevoegd, ook niet als er meer personen mee worden aangesproken. Vroeger werd dat wel gedaan ('Wordt lid!', 'Maakt voort!'), maar deze meervoudsvormen worden al lange tijd als verouderd beschouwd. Tegenwoordig schrijft niemand zinnen op als 'Maakt iemand lid!' en 'Neemt afstand van de situatie!' Aansporingen als 'Wordt lid!' en 'Houdt afstand!' komen nog weleens voor, maar de meervouds-t is hier niet te verdedigen. Want waarom zou je bij maken en nemen geen t toevoegen (Maak deze sommen jongens!; Neem allemaal lekker een koekje!), en bij worden en houden wel? Dat de stam van maken en nemen niet op een d eindigt, en die van worden en houden wel, doet er niet toe. Vervoegingsregels gelden voor alle werkwoorden. En tegenwoordig geldt de regel: de gebiedende wijs is gelijk aan de ik-vorm. De enige uitzondering is wees, de gebiedende wijs van zijn: 'Wees nieuwsgierig.'

De oude meervoudsvorm op -t komt alleen nog voor in enkele vaste uitdrukkingen:

  • Komt allen tezamen.
  • Gaat heen en vermenigvuldigt u.
  • Beidt uw tijd.
  • Bezint eer ge begint.
  • Neemt en eet, dit is Mijn Lichaam.
  • Proletariërs aller landen, verenigt u.
  • Helpt elkaar, koopt Hollandsche waar.

De -t wordt ook weleens voor de grap gebruikt, bijvoorbeeld: 'Kinders, luistert, ik heb een idee.'