Wat is juist: beidt uw tijd of beid uw tijd?

Er is zowel voor beid uw tijd als voor beidt uw tijd (‘wacht uw tijd af’, dus: ‘wacht tot het juiste moment’, ‘heb geduld’) iets te zeggen. Wie beidt uw tijd schrijft, vat de combinatie op als een versteende uitdrukking, waarin de ouderwetse meervouds-t van de gebiedende wijs behouden is gebleven. Deze meervouds-t is al lang uit het levende Nederlands verdwenen, maar in sommige vaste combinaties komt hij nog voor (zoals in ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u!’). Wie kiest voor beid uw tijd laat die ouderwetse -t vervallen; ook in bijvoorbeeld geef me de tijd en gun me tijd wordt hij immers niet geschreven.

Wat ons betreft is er voor de eerste gedachtengang net iets meer te zeggen. Omdat het werkwoord beiden zelf ook verouderd is, beschouwen wij beidt uw tijd bij voorkeur als een onveranderlijke, oude uitdrukking. Van Dale (2015) doet dat ook. Het handwoordenboek van Prisma kiest voor beid uw tijd.

Op de klokkentoren van de Beurs van Berlage staan de spreuken “Beidt uw tijd” en “Duur uw uur”, regels van de dichter Albert Verwey (1865-1937). Duur uw uur betekent iets als ‘blijf zo lang als nodig is, hou vol’.