Wat is juist: ‘Wordt lid van Onze Taal’ of ‘Word lid van Onze Taal’?

Word lid van Onze Taal’ is juist. De gebiedende wijs is gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: ‘Word lid!’, ‘Houd afstand!’, ‘Red de tijger!’, ‘Raad maar eens!’, ‘Maak voort!’, ‘Kijk uit!’, ‘Geef hier!’

Aan de gebiedende wijs wordt in hedendaags, zakelijk-neutraal taalgebruik nooit een t toegevoegd, ook niet als er meer personen mee worden aangesproken. Vroeger werd dat weleens gedaan (‘Wordt lid, menschen!’, ‘Maakt voort, heeren!’), maar deze meervoudsvormen zijn echt verouderd. Tegenwoordig schrijft of zegt niemand zinnen als ‘Maakt iemand lid, mensen!’ en ‘Neemt afstand van de situatie, heren!’

Bij werkwoorden waarvan de stam op een d eindigt, twijfelen sommige taalgebruikers. ‘Word lid!’ ziet er voor hen toch een beetje kaal uit. Daarom kiezen ze voor de veiligheid voor ‘Wordt lid!’ Het is echter niet te verdedigen om de meervouds-t niet toe te voegen in ‘Blijf lid!’ en wél in ‘Word lid!’ Vervoegingsregels gelden voor alle werkwoorden, of hun stam nu op een d eindigt of niet. De regel dat de gebiedende wijs in het hedendaagse dagelijkse taalgebruik gelijk is aan de ik-vorm van het werkwoord, geldt al tientallen jaren. De enige uitzondering is wees, de gebiedende wijs van zijn: ‘Wees nieuwsgierig.’

Oefenen

Met deze quiz kunt u oefenen met de gebiedende wijs.

Oudere, vaste uitdrukkingen

De oude meervoudsvorm op -t komt alleen nog voor in enkele vaste uitdrukkingen en in plechtig taalgebruik:

  • Komt allen tezamen.
  • Gaat heen en vermenigvuldigt u.
  • Beidt uw tijd.
  • Bezint eer ge begint.
  • Looft de Heer. 
  • Neemt en eet, dit is Mijn Lichaam.
  • Proletariërs aller landen, verenigt u.
  • Helpt elkaar, koopt Hollandsche waar.

De t wordt ook weleens voor de grap gebruikt, bijvoorbeeld: ‘Kinders, luistert, ik heb een idee.’