Wat is juist: ‘Wie schetst mijn verbazing’ of ‘Wat schetst mijn verbazing’?

Het is allebei mogelijk. ‘Wie schetst mijn verbazing’ krijgt vaak de voorkeur; deze variant is ook het oudst. ‘Wat schetst mijn verbazing’ komt ook al zo’n vijftig jaar voor en is inmiddels gebruikelijker. 

In ‘Wie schetst mijn verbazing’ wordt schetsen gebruikt in de betekenis ‘in woorden weergeven’ (vergelijk ‘iemands karakter schetsen’). Letterlijk betekent de uitdrukking dus ‘Wie brengt mijn verbazing onder woorden?’ Bedoeld is: ‘ik ben (of: was) zeer verbaasd’.

In ‘Wat schetst mijn verbazing’ wordt vermoedelijk mijn verbazing als onderwerp opgevat. Veel taalgebruikers beschouwen deze zin als een vaste formule met de betekenis ‘Maar wat gebeurde er tot mijn verbazing?’

In Van Dale Hedendaags Nederlands komen ‘Wie schetst mijn verbazing’ en ‘Wat schetst mijn verbazing’ allebei voor. De Dikke Van Dale houdt het vooralsnog op de variant met wie.

Meer informatie over deze uitdrukking is te lezen op het weblog van de Taalprof.