'Als men zo veel bezoekers verwacht, zullen twee treinen extra zeker niet voldoende zijn.' Is zullen hier wel juist?

Fout is het niet, maar het enkelvoud zal past hier beter. Twee treinen extra is niet – zoals je op grond van het meervoud treinen zou verwachten – een meervoudig onderwerp. Het is een verkorte versie van 'het feit dat er twee treinen extra ingezet worden', of iets vrijer: 'het inzetten van twee treinen extra'. Bij beide onderwerpen hoort een persoonsvorm in het enkelvoud.

Ook in zinnen als 'Twee treinen is wel erg weinig' en '24 ijsjes per dag is veel te veel' is de enkelvoudige persoonsvorm goed. In deze zinnen staan de onderwerpen twee treinen en 24 ijsjes voor 'een aantal van twee treinen / 24 ijsjes'; ze worden dus opgevat als een enkelvoud. Zinnen als 'Er stonden twee treinen te wachten' en 'Deze ochtend zijn er al 24 ijsjes verkocht' zitten anders in elkaar. De onderwerpen twee treinen en 24 ijsjes zijn nu niet een 'verkorte' vorm van een enkelvoudig onderwerp; in deze zinnen staat de persoonsvorm dan ook 'gewoon' in het meervoud.

Een vergelijkbaar zinspaar is:

  • Negen maanden is een hele tijd. ('de periode van negen maanden')
  • Negen maanden zijn voorbijgegaan.

In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997), de dikste grammatica van het Nederlands, staan de voorbeelden:

  • Duizend boeken lijkt me niet veel voor een bibliotheek. 
  • Drie glazen bier betekent/betekenen niets voor hem. (enkel- en meervoud allebei mogelijk)
  • Ik wist niet dat zestig seconden zo lang konden/kon duren! (enkel- en meervoud allebei mogelijk)