Staat het woord top los voor een zelfstandig naamwoord (top avond, top dag, top locatie, top vakantie) of komt het eraan vast (topavond, topdag, toplocatie, topvakantie)?

Top hoort vast te staan aan het woord dat erop volgt: topavond, topdag, toplocatie, topvakantie.

Top kan een zelfstandig naamwoord zijn, zoals in 'Hij heeft de top bereikt'. Maar het kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn, zoals in: 'Die avond was top.' Maar het is wel een bijzonder soort bijvoeglijk naamwoord: het kan, net als onder andere super, niet verbogen worden. Je kunt wel zeggen een fijne avond, maar niet een toppe avond. Dat, in combinatie met de klemtoon op top, zorgt ervoor dat combinaties met top samenstellingen zijn. Dat wil zeggen: top wordt vast geschreven aan het woord waarop het betrekking heeft.

Dit geldt zowel voor de betekenis 'heel goed, geweldig' (topavond, topdag, toplocatie) als voor de betekenis 'grootst, hoogst' (topinkomens, topsalaris). Soms zijn die betekenissen trouwens allebei mogelijk (topbaan, toptijd).

juist: aaneen niet juist
topaanbieding top aanbieding
topapp top app
topavond top avond
topdag top dag
topeconoom top econoom
tophit top hit
tophotel top hotel
topinkomen top inkomen
topjob top job
topkok top kok
toplocatie top locatie
topmanager top manager
topmodel top model
topontmoeting top ontmoeting
toprestaurant top restaurant
topserie top serie
toptrainer top trainer
topvakantie top vakantie
topwerkgever top werkgever

Uitzondering: top(-)tien

Voor combinaties van top en een getal gelden in de officiële spelling andere regels. Het is officieel bijvoorbeeld top tien (en top 10), met spatie. Wat ons betreft zijn ook toptien en top-10 één geheel. Zie ook het advies over topdrie/top drie op deze website.

In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu vindt u deze woorden ook allemaal terug.