Wat is de afkorting van de titel meester: Mr., Mr, mr. of mr?

De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt; mr. is dus de juiste schrijfwijze.

Het is een wijdverbreid misverstand dat mr. geen punt zou krijgen omdat de laatste letter van de afkorting ook de laatste letter van het woord meester is. Dit is nooit een officiële spellingregel geweest; een punt achter een afkorting is een signaal voor de lezer dat het om een afkorting gaat, en zegt verder niets over het woord zelf. Mr. krijgt dus net als mw. ('mevrouw'), nto. ('netto') en nr. ('nummer') gewoon een punt.

De zogenoemde 'puntenstrijd' is vooral opgelaaid na de invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (november 1993). Daarin stonden titels als mr. en dr. zonder punt vermeld.

In juli 1999 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek herzien; in de nieuwe versie staat conform het Groene Boekje dat alle afkortingen van academische en vergelijkbare titels met een kleine letter én een punt moeten worden geschreven: ir., ing., mr., drs., bc., ir., ds. en dr.

Met de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002 komen ook steeds meer Engelse titels voor. Deze worden met hoofdletters geschreven en krijgen geen punt; ze komen bovendien achter de naam (eventueel na een komma). Bachelors krijgen een hoofdletter B, masters een M (zonder punt) achter hun naam.