Wat is de juiste schrijfwijze: kosten/batenanalyse, kosten-batenanalyse of nog iets anders?

 

Kosten-batenanalyse is juist. Samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje tussen die delen. Kosten en baten zijn gelijkwaardig, omdat het om een analyse gaat van zowel de kosten als de baten. Om dezelfde reden staat er ook een streepje in bijvoorbeeld woon-werkverkeer ('verkeer tussen wonen en werken') en man-vrouwverhouding ('de verhouding mannen versus vrouwen').

Kosten-/batenanalyse is ook een mogelijke schrijfwijze, maar dat woord heeft een andere betekenis. De schuine streep betekent 'of'; een kosten-/batenanalyse zou dan een 'kostenanalyse' óf een 'batenanalyse' zijn, maar dat is doorgaans niet bedoeld.

Vergelijkbare voorbeelden:

 • aan-uitknop
 • aan-uitschakelaar
 • appel-kaneelijs
 • arbeid-rustverhouding
 • baas-knechtverhouding
 • bachelor-masterstructuur
 • balletje-balletjespel
 • bed-badkwestie
 • blauwekaas-peersalade
 • bloed-hersenbarrière ('barrière die de hersenen afschermt voor stoffen in de bloedbaan')
 • bloemen-kruidenmengsel
 • bonus-malusregeling
 • brandstof-luchtverhouding
 • broer-zusverhouding
 • client-serversysteem
 • dag-nachtritme
 • douche-toiletcombinatie
 • draai-kiepraam
 • en-ofrekening (en/of-rekening kan ook)
 • fly-drivepakket
 • gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie
 • glucose-waterverhouding
 • gras-bladerenmengsel
 • gras-klaverweide
 • gras-rodeklavermengsel
 • haat-liefdeverhouding
 • ham-kaaspannenkoek
 • hand-oogcoördinatie
 • honing-mosterddressing
 • hoofd-halsgebied
 • hoog-laagbed
 • hoog-laagconstructie
 • in-uitmodel
 • ja-neekwestie (ja/nee-kwestie kan ook: ja óf nee)
 • kerk-staatverhouding
 • kip-eikwestie (kip-of-eikwestie kan ook)
 • klank-tekenkoppeling
 • klaver-grasmengsel
 • koel-vriescombinatie
 • koel-vriesinstallatie
 • koel-vriestrailer
 • koers-winstverhouding
 • koolstof-stikstofverhouding
 • koper-zilverionisatie
 • kosten-batenafweging
 • kosten-batenplaatje
 • kosten-opbrengstverhouding
 • krenten-rozijnenbrood
 • leef-zorgcomplex
 • leef-zorgplan
 • leer-werktraject
 • lengte-breedtepositie
 • lengte-breedteratio
 • lengte-breedteverhouding
 • lengte-hoogteverhouding
 • loon-prijsspiraal
 • maag-darmkanaal
 • man-vrouwverhouding
 • moeder-dochterdag
 • moeder-dochterrelatie
 • moeder-dochteruitje
 • moeder-kindrelatie
 • moeder-zoonband
 • moeder-zoondag
 • moeder-zoonrelatie
 • noten-rozijnenbrood
 • olie-watermengsel
 • oog-handcoördinatie
 • oorzaak-gevolgrelatie
 • oost-westverbinding
 • open-dichtverhouding
 • ouder-kindinteractie
 • ouder-kindrelatie
 • prijs-kwaliteitverhouding
 • prijs-loonspiraal
 • prijs-prestatieverhouding
 • product-marktcombinatie
 • proteïne-vetverhouding
 • redactie-advertentieverhouding
 • risico-rendementafweging
 • risico-rendementprofiel
 • risico-rendementverhouding
 • romp-zijondersteuning
 • rozijnen-notenbrood
 • ruimte-tijdcontinuüm
 • signaal-ruisverhouding
 • slaap-waakritme
 • speel-leeromgeving
 • spier-vetverhouding
 • spreek-luisterverbinding
 • start-stopsysteem
 • stikstof-fosfaatverhouding
 • stop-startsysteem
 • taille-heupverhouding
 • tijd-ruimtegeografie
 • tomaten-groentesap
 • tomaten-groentesoep
 • tomaten-rodewijnsaus
 • tomaten-wittewijnsaus
 • trek-duwcombinatie
 • vader-dochterdag
 • vader-dochterdans
 • vader-dochterrelatie
 • vader-kindrelatie
 • vader-zoonactiviteit
 • vader-zoonmoment
 • vader-zoondag
 • vader-zoonverhouding
 • vader-zoonweekend
 • verrichtingen-beloningverhouding
 • vis-wittewijnsaus
 • voor-nafoto
 • voor-na-optie
 • vraag-antwoordstructuur
 • warm-koudbuffet
 • was-droogcombinatie
 • was-wordtlijst
 • welles-nietesdiscussie
 • win-winscenario
 • win-winsituatie
 • woon-leefgemeenschap
 • woon-leefkeuken
 • woon-leefruimte
 • woon-werkverkeer
 • woon-zorgabonnement
 • woon-zorgbegeleider
 • woon-zorgcentrum
 • woon-zorgcomplex
 • woon-zorgconcept
 • yin-yangprincipe
 • yoghurt-limoenmengsel
 • zak-slaagregeling
 • zit-slaapbank
 • zit-slaapkamer
 • zuur-zoetevenwicht
 • zwart-witdenken
 • zwart-witfoto

Voorbeelden van woorden met drie gelijkwaardige delen:

 • bed-bad-broodkwestie
 • bed-bad-broodvoorziening
 • hink-stap-sprongparcours
 • kop-hals-rompboerderij
 • rood-wit-blauwvlag
 • walnoten-blauwekaas-bloemkoolquiche (zie voor het aaneenschrijven van blauwe( )kaas het advies over langeafstandsloper)

Na de gelijkwaardige delen kan voor de leesbaarheid nog een extra streepje gezet worden: kosten-baten-analyse, en-of-rekening, etc. Meestal is dit niet nodig en is de combinatie met één streepje duidelijk genoeg.