Print deze pagina

Twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning

Waar komen de streepjes in twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning?

De juiste spelling is twee-onder-een-kapwoning; twee-onder-een-kap-woning mág ook.

Twee onder een kap is op zichzelf een woordgroep en wordt dus los geschreven. Als met deze woordgroep een samenstelling wordt gevormd (door er woning aan toe te voegen), komen er in twee onder een kap streepjes te staan. Het laatste deel van de samenstelling (woning) wordt bij voorkeur aan het voorlaatste vast geschreven (twee-onder-een-kapwoning), maar een extra streepje voor de duidelijkheid is toegestaan (twee-onder-een-kap-woning). (Dat laatste geldt niet voor dictees: daarin is het extra streepje voor de duidelijkheid verboden.)

Meer voorbeelden van samenstellingen met daarin een woordgroep:

 • aan-en-uitrelatie, aan-en-uit-relatie
 • advocaat-van-de-duivelrol, advocaat-van-de-duivel-rol
 • alleen-op-de-wereldgevoel, alleen-op-de-wereld-gevoel
 • alles-of-nietspoging, alles-of-niets-poging
 • baas-boven-baasprincipe, baas-boven-baasprincipe
 • baas-in-eigen-buikdemonstratie, baas-in-eigen-buik-demonstratie
 • benen-op-tafeloverleg, benen-op-tafel-overleg
 • dag-na-dagbeschrijving, dag-na-dag-beschrijving
 • dertien-in-een-dozijnfilm, dertien-in-een-dozijn-film
 • dertien-in-een-dozijnhuis, dertien-in-een-dozijn-huis
 • een-op-eenbenadering, een-op-een-benadering
 • face-to-faceonderwijs, face-to-face-onderwijs
 • geld-terug-bij-vertragingactie, geld-terug-bij-vertraging-actie 
 • glas-in-loodraam, glas-in-lood-raam
 • half-om-halfgehakt, half-om-half-gehakt
 • hard-tegen-harddiscussie, hard-tegen-hard-discussie
 • heet-van-de-naaldverslag, heet-van-de-naald-verslag
 • huis-aan-huisblad, huis-aan-huis-blad
 • huis-aan-huisverspreiding, huis-aan-huis-verspreiding
 • huis-in-huisconstructie, huis-in-huis-constructie
 • huis-tuin-en-keukengesprek, huis-tuin-en-keuken-gesprek
 • huis-tuin-en-keukenmiddeltje, huis-tuin-en-keuken-middeltje
 • huis-tuin-en-keukenverdriet, huis-tuin-en-keuken-verdriet
 • koek-en-zopietent, koek-en-zopie-tent
 • kop-of-muntbeslissing, kop-of-munt-beslissing
 • lijf-aan-lijfgevecht, lijf-aan-lijf-gevecht
 • lik-op-stukbeleid, lik-op-stuk-beleid
 • mannen-onder-elkaarhumor, mannen-onder-elkaar-humor
 • man-tegen-mangevecht, man-tegen-man-gevecht
 • mond-op-mondbeademing, mond-op-mond-beademing
 • mond-tot-mondreclame, mond-tot-mond-reclame
 • negen-tot-vijfmentaliteit, negen-tot-vijf-mentaliteit
 • nek-aan-nekrace, nek-aan-nek-race
 • over-mijn-lijkmentaliteit, over-mijn-lijk-mentaliteit
 • rijst-met-krentenhond, rijst-met-krenten-hond
 • rond-de-tafelcoaching, rond-de-tafel-coaching
 • rond-de-tafelgesprek, rond-de-tafel-gesprek
 • rond-de-wereldticket, rond-de-wereld-ticket
 • stap-voor-stapplan, stap-voor-stap-plan
 • tussen-de-orenziekte, tussen-de-oren-ziekte
 • twee-onder-een-kapwoningwijk, twee-onder-een-kap-woningwijk, twee-onder-een-kap-woning-wijk
 • van-negen-tot-vijftype, van-negen-tot-vijf-type
 • ver-van-mijn-bedshow, ver-van-mijn-bed-show
 • vrouwen-onder-elkaarhumor, vrouwen-onder-elkaar-humor

Verwante adviezen

Trefwoorden

terug
voorjaarsbanner

banner ITV

taalkalender