Wat is juist: kerkeraad of kerkenraad?

Volgens de officiële spelling is alleen kerkenraad juist. Wat ons betreft zijn kerkenraad en kerkeraad allebei prima; in de Spellingwijzer Onze Taal zijn daarom beide spellingen te vinden.

Officieel: kerkenraad
In de officiële spelling geldt de volgende regel voor de tussen-n: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en en niet ook een meervoud op -es, schrijf je een tussen-n in de samenstellingen met dat eerste deel. Het is volgens deze regel kerkenraad (kerk heeft alleen het meervoud kerken) naast bijvoorbeeld gemeenteraad (gemeente heeft ook het meervoud gemeentes). 

Alternatief: kerkeraad
Wat ons betreft zijn kerkeraad en kerkenraad allebei prima woorden. Het wel of niet schrijven van de tussen-n beschouwen wij als een vrije keuze. Wie vindt dat kerkenraad te veel de gedachte aan een raad van meer dan één kerk oproept, kan gerust voor kerkeraad kiezen.