Schrijf je kerk met een hoofdletter?

Gebouw

Als een plaatselijke gemeente of een kerkgebouw bedoeld is, krijgt kerk kleine letters.

 • De gereformeerde kerk in het dorp organiseert een braderie.
 • Ga je vaak naar de katholieke kerk?
 • Bij ons in de straat staat een prachtige kerk.
 • Protestantse kerken zijn meestal sober ingericht.

Eigennamen

De eigennamen van kerkgenootschappen en de bijbehorende afkortingen krijgen een hoofdletter: Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Oud-Katholieke Kerk, etc. (Zie de lijst hieronder.)

Ook verkorte namen die duidelijk verwijzen naar het officiële instituut, zoals Lutherse Kerk, de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, kunnen als eigennaam opgevat worden en hoofdletters krijgen.

Kerkelijke richting en ‘k/Kerk en samenleving’

Als in algemene zin naar een kerkelijke richting of stroming wordt verwezen, krijgen deze aanduidingen bij voorkeur kleine letters:

 • In Zweden is de lutherse kerk jarenlang de staatskerk geweest.
 • Het condoombeleid van de rooms-katholieke kerk is omstreden.
 • De vrijgemaakt-gereformeerde en Nederlands-gereformeerde kerken werken nauw met elkaar samen.
 • In de Russisch-orthodoxe kerk mogen priesters trouwen.

Harde regels voor het gebruik van hoofdletters bij kerk zijn dus moeilijk te geven. Vaak is zowel (rooms-katholieke) kerk als (Rooms-Katholieke) Kerk te verdedigen. Hetzelfde geldt voor zinnen als: ‘De scheiding tussen kerk en staat / De scheiding tussen Kerk en Staat is na de Middeleeuwen steeds groter geworden.’

Benamingen van kerkgenootschappen

 • Algemeen Doopsgezinde Sociëteit
 • Anglicaanse Kerk
 • Broederschap van Pinkstergemeenten
 • Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Evangelische Alliantie Vlaanderen
 • Evangelische Broedergemeente
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
 • Jehovah's Getuigen
 • Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
 • Leger des Heils
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Nederlandse Hervormde Kerk
 • Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • Oud-Katholieke Kerk (van Nederland)
 • Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Remonstrantse Broederschap
 • Rooms-Katholieke Kerkgenootschap
 • Rooms-Katholieke Kerkprovincie (in) België
 • Rooms-Katholieke Kerkprovincie (in) Nederland
 • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
 • Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Verenigde Protestantse Kerk in België
 • Vrije Evangelische Gemeenten