Wat is juist: hartstikke bedankt of hardstikke bedankt?

Hartstikke bedankt is juist.

Hartstikke betekende aanvankelijk 'door een steek in het hart'; het werd oorspronkelijk geschreven als hartsteke. Vroeger kon hartstikke/hartsteke dan ook alleen maar gebruikt worden in combinatie met dood: hartstikke dood betekende 'gedood door een steek (bijvoorbeeld een dolksteek) in het hart'. Later ging hartstikke dood 'plotseling dood' betekenen: 'net zo abrupt van het leven beroofd als iemand die een doodsteek in het hart gekregen heeft'. En nog later werd hartstikke een 'gewoon' bijwoord van graad met de betekenis 'helemaal, heel erg'. En zo kunnen we nu spreken van een hartstikke mooi gebouw en hartstikke bedankt.

Omdat de betekenis van hartstikke niet zomaar af te leiden is uit het woord zelf, is het wel begrijpelijk dat veel mensen hardstikke schrijven; het is immers ook hardhandig, hardleers, hardnekkig en hardvochtig. Deze woorden bevatten allemaal het bijvoeglijk naamwoord hard. Maar in hartstikke zit het zelfstandig naamwoord hart, net als in hartgrondig, hartverscheurend en hartverwarmend.