Welk woord krijgt een hoofdletter als de zin begint met een woord dat tussen haakjes staat, zoals in:

'(G/gemeentelijke) A/ambtenaren mengen zich in het landelijke debat'?

Het eerste woord krijgt een hoofdletter: '(Gemeentelijke) ambtenaren mengen zich in het landelijke debat.'

De hoofdregel is dat het eerste woord van een zin een hoofdletter krijgt. In sommige gevallen wordt daarvan afgeweken, namelijk:

  • als de zin begint met een verkort woord dat uit een apostrof en één letter bestaat (bijvoorbeeld 's, 't of 'n), krijgt het daarop volgende woord een hoofdletter: 's Avonds ben ik snel moe. 't Is toch te gek!
  • als de zin begint met een cijfer of een symbool, vervalt de beginhoofdletter: 75 aanwezigen stemden voor. @-tekens komen vooral in mailadressen voor.

Als het eerste woord van de zin tussen haakjes staat, krijgt dat wél een hoofdletter; het woord kan inhoudelijk gezien weliswaar worden weggelaten, maar het staat er wel. Oplossingen als '(gemeentelijke) Ambtenaren mengen zich in het landelijke debat' of '(Gemeentelijke) Ambtenaren mengen zich in het landelijke debat' leveren bovendien een te vreemd beeld op. Daarom kan het best alleen het eerste woord een hoofdletter krijgen: '(Gemeentelijke) ambtenaren mengen zich in het landelijke debat.'

Het zal overigens niet zo vaak voorkomen dat een zin begint met een woord tussen haakjes: het eerste woord is bijna altijd een zogenoemd functiewoord (lidwoord, voorzetsel, voegwoord of voornaamwoord), en zo'n woord is zelden of nooit weglaatbaar.