Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord dubbelklikken: dubbelgeklikt of gedubbelklikt?
 

Gedubbelklikt. De verleden tijd van dubbelklikken luidt dubbelklikte(n) en het voltooid deelwoord gedubbelklikt. Het is dus niet klikte(n) dubbel en dubbelgeklikt.

Dubbelklikken is een zogenaamd onscheidbaar samengesteld werkwoord. Dit betekent dat de delen van het werkwoord - dubbel en (een vervoeging van) klikken - niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Het is dus niet:

  • Ik klik dubbel op dat icoontje.
  • Je hoeft op dat pictogram niet dubbel te klikken.

Maar:

  • Ik dubbelklik op dat icoontje.
  • Je hoeft op dat pictogram niet te dubbelklikken.

Andere samengestelde werkwoorden met dubbel- zijn wel scheidbaar:

  • dubbelvouwen - vouwde dubbel - dubbelgevouwen ('Ik vouw het A4'tje dubbel tot A5-formaat', dus niet dubbelvouw);
  • dubbelslaan - sloeg dubbel - dubbelgeslagen ('Ik heb mijn pannenkoek dubbelgeslagen', dus niet gedubbelslagen).

Maar in deze werkwoorden heeft dubbel- de betekenis 'in tweeën', terwijl het in dubbelklikken 'twee keer achter elkaar' betekent. Dubbelklikken is wat dat betreft dus niet te vergelijken met dubbelvouwen en dubbelslaan. Qua betekenisopbouw is dubbelklikken beter vergelijkbaar met onscheidbare werkwoorden als roerbakken of zweefvliegen: in deze werkwoorden beschrijft het eerste lid de manier waarop de handeling uit het tweede lid uitgevoerd wordt.