Wat is juist: etcetera of et cetera?

Zowel etcetera als et cetera komt voor; het is allebei te verdedigen. De officiële woordenlijst vermeldt alleen et cetera.

Van oorsprong bestaat et cetera uit twee woorden; het is Latijn voor 'en overige'. De spelling et cetera staat dan ook sinds jaar en dag in woordenboeken en -lijsten. Maar omdat de woordcombinatie als één geheel gebruikt wordt, is er geen bezwaar tegen om etcetera te schrijven. Enkele voorbeelden:

  • In dit laboratorium vindt onderzoek plaats in de chemie, anatomie, celbiologie, etcetera.
  • Veel schrijvers, schilders, beeldhouwers etcetera hopen in India inspiratie op te doen voor hun werk. 
  • Ze gebruikt haar telefoon om te bellen, sms'en, appen, internetten, facebooken, wordfeuden, etc.

Het synoniem enzovoort(s) is etcetera voorgegaan: oorspronkelijk bestond het ook uit losse woorden, maar en zo voort(s) ('en zo verder') is tot enzovoort(s) aaneengegroeid. Of en wanneer woordcombinaties in de loop van de tijd aan elkaar groeien, is van tevoren nauwelijks te voorspellen. Woordenboeken en -lijsten moeten dan uitsluitsel geven. In onze eigen woordenlijst (de Spellingwijzer Onze Taal) is etcetera als één woord opgenomen, als variant van et cetera. De Spellingwijzer is vooralsnog het enige naslagwerk dat etcetera vermeldt.

Etc.

De afkorting van etcetera/et cetera is etc.: zonder spatie, met één punt. Alle naslagwerken spellen de afkorting op deze manier. 

Komma vóór etc. en enz.

Voor etcetera, et ceteraenzovoort(s), etc. en enz. kan een komma staan als er een korte leespauze gewenst is. Dat verschilt per zin; het is vaak ook een kwestie van persoonlijke smaak.