Wat is juist: etcetera of et cetera?

Officieel is alleen et cetera goed, maar etcetera komt ook voor en is ook te verdedigen.

Van oorsprong bestaat et cetera uit twee woorden. Het is Latijn voor ‘en overige/andere’. De spelling et cetera staat dan ook sinds jaar en dag in woordenboeken en -lijsten. In de loop van de tijd is deze woordcombinatie voor veel mensen één geheel geworden. Enkele voorbeelden:

  • In dit laboratorium vindt onderzoek plaats in de chemie, anatomie, celbiologie, etcetera.
  • Veel schrijvers, schilders, beeldhouwers etcetera hopen in India inspiratie op te doen voor hun werk. 

Enzovoort(s) betekent hetzelfde als etcetera. Ook dit woord bestond oorspronkelijk uit losse woorden, maar en zo voort(s) (‘en zo verder’) is samengesmolten tot enzovoort(s). Of en wanneer woordcombinaties in de loop van de tijd aan elkaar groeien, is van tevoren nauwelijks te voorspellen. Er zijn ook geen vaste regels voor. Woordenboeken en -lijsten (die weergeven wat de meeste mensen als ‘juist’ zien in het dagelijkse taalgebruik), geven dan uitsluitsel. In onze eigen woordenlijst (de Spellingwijzer Onze Taal) en op Spellingsite.nu is etcetera als één woord opgenomen, als variant van et cetera. De Spellingwijzer is vooralsnog het enige naslagwerk dat etcetera vermeldt.

Etc.

De afkorting van etcetera/et cetera is etc.: zonder spatie, met één punt. Alle naslagwerken spellen de afkorting op deze manier. 

Komma vóór etc. en enz.

Voor etcetera, et ceteraenzovoort(s), etc. en enz. kan een komma staan als er een korte leespauze gewenst is. De keuze voor wel of geen komma is vaak ook een kwestie van persoonlijke smaak.