Is het de weblog of het weblog?

Het is allebei juist; het woord weblog kan zowel het lidwoord de als het lidwoord het krijgen. De weblog lijkt vaker voor te komen.

U bent vrij in uw keuze voor de of het weblog; bedenk daarbij wel dat deze keuze ook invloed heeft op de verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden. Bij de-woorden verbuigen we die altijd: de rode trui, een rode trui en die rode trui, en dus ook: de nieuwe weblog, een nieuwe weblog en die nieuwe weblog. Bij het-woorden verbuigen we niet na een: het grote huis en dat/dit grote huis, maar een groot huis, en dus ook: het nieuwe weblog, dat/dit nieuwe weblog, maar een nieuw weblog.

Welk geslacht Engelse leenwoorden hebben, en welk lidwoord ze dus krijgen, is vaak moeilijk te bepalen. In principe zijn Engelse leenwoorden mannelijke de-woorden, behalve als er een reden is om daarvan af te wijken. We kiezen voor het bij:

 • een woord dat eindigt op -isme of -ment: het hooliganisme, het agreement, het assessment, het management;
 • namen van talen: het slang, het Pascal;
 • verzamelnamen: het panel, het platform;
 • stofnamen: het denim, het plastic, het teak;
 • woorden waarvan de betekenis (gedeeltelijk) overeenkomt met een Nederlands het-woord: het schort - het shirt;
 • woorden waarvan de betekenis overlapt in het Nederlands en Engels, en die ook een vormovereenkomst hebben: het pocketbook vanwege het boek (maar de/het notebook), het copyright vanwege het recht.

Nog meer voorbeelden van Engelse leenwoorden die in het Nederlands zowel mannelijk (met het lidwoord de) als onzijdig (met het) kunnen voorkomen:

 • account
 • alert
 • backoffice
 • backorder
 • badge
 • blog
 • bracket
 • channel
 • cluster
 • contest
 • cookie
 • cover
 • display
 • dock
 • e-ticket
 • factsheet
 • floppy
 • format
 • frontoffice
 • gadget
 • image
 • issue
 • kitten
 • leaflet
 • log
 • manual
 • midoffice
 • modem
 • notebook
 • package
 • paper
 • pokerface
 • portal
 • record (bijv. in een databank)
 • screenshot
 • seminar
 • servicepack
 • sheet
 • singlet
 • supreme court
 • target
 • ticket
 • topic
 • trial
 • vlog
 • webinar
 • whitepaper