Wat is juist: ‘De journalisten werd erop gewezen dat er fouten in het artikel stonden’ of ‘De journalisten werden erop gewezen dat er fouten in het artikel stonden’?

Zowel het enkelvoud werd als het meervoud werden is hier goed. Het meervoud is sinds enkele tientallen jaren het gebruikelijkst.

‘Ten behoeve van’ de journalisten werd erop gewezen

Het enkelvoud (‘De journalisten werd erop gewezen ...’) werd lange tijd als juist gezien. Er zijn nog steeds taaladviesboeken die dit enkelvoud aanraden. Erop wijzen dat is in deze opvatting vergelijkbaar met vertellen dat. ‘(Aan) de luisteraars werd verteld dat ...’ zit grammaticaal gezien dan hetzelfde in elkaar als ‘(Ten behoeve van) de luisteraars werd erop gewezen dat ...’ In grammaticatermen: de journalisten is hier het meewerkend voorwerp. Eveneens juist zijn - als je deze ontleding aanhoudt - ‘Mij werd erop gewezen dat ...’, ‘Hem werd erop gewezen dat ...’,  ‘Hun werd erop gewezen dat ...’ en ‘Hun is er toen op gewezen dat ...’

De luisteraars werden erover ingelicht

Al decennialang wordt iemand erop wijzen dat meestal net zo gebruikt als ‘iemand erover inlichten dat’. In ‘De journalisten werden erop gewezen dat ...’ is de journalisten het onderwerp, net als in ‘De journalisten werden erover ingelicht dat ...’ Als je uitgaat van deze ontleding, zijn ook ‘Ik werd erop gewezen dat ...’, ‘Hij werd erop gewezen dat ...’, ‘Zij werden erop gewezen dat ...’ en ‘Zij zijn er toen op gewezen dat ...’ juist.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) geeft aan dat de constructie ‘De journalisten werden erop gewezen ...’ in de praktijk het meest voorkomt. ‘De journalisten werd erop gewezen ...’ is volgens de ANS “formeel”. Van Dale geeft in zijn veertiende druk (2005) voor het eerst aan dat erop wijzen ook voorkomt zonder meewerkend voorwerp.

De Taalprof (een taalkundige die op zijn weblog over grammaticale kwesties schrijft), heeft in 2006 een analyse geschreven van de zin ‘De kinderen kan/kunnen op de regels worden gewezen.’ Ook voor deze zin geldt dat het meervoud (‘De kinderen kunnen op de regels worden gewezen’) het gebruikelijkst is.