Waarom zeggen we 'Dat zijn mijn boeken' en niet 'Dat is mijn boeken'?

'Dat zijn mijn boeken', 'Dit zijn mijn boeken' en 'Het zijn mijn boeken' zijn inderdaad alleen juist met het meervoud zijn. Dat is bijzonder. Meestal moeten het onderwerp en het gezegde van een zin namelijk congrueren. Dat betekent dat ze allebei óf in het enkelvoud óf in het meervoud staan. Zo is 'Dat veranderen de zaken' geen goede zin; bij het enkelvoudige onderwerp dat hoort een enkelvoudige persoonsvorm: 'Dat verandert de zaken.'

Deze regel gaat echter niet altijd op. In zinnen met een naamwoordelijk gezegde (zinnen met een koppelwerkwoord) waarin het onderwerp het, dit of dat is, past het werkwoord zich aan aan het naamwoordelijk deel. Als het naamwoordelijk deel in het meervoud staat, is ook de persoonsvorm meervoudig. In 'Dat zijn mijn boeken' is het meervoud zijn dus juist omdat dat het onderwerp is en het naamwoordelijk deel mijn boeken een meervoud. Meer voorbeelden:

  • Ken je Soumaya en Chantal? Dat zijn slimme meiden.
  • Dit waren de belangrijkste onderwerpen.
  • Het zijn echte politici.
  • Wat zagen ze er mooi uit! Het leken wel fotomodellen.
  • Dit worden de trends voor het komende seizoen.
  • Dat bleken moeilijke vragen te zijn.