Wat is de juiste spelling: APP, App of app? En is het meervoud met een apostrof of niet?

Het woord app is met kleine letters; het meervoud is apps.

App is een verkorting van application ('applicatie', oftewel 'toepassing'): zo wordt een programma voor een smartphone of tabletcomputer genoemd. App is geen naam, maar een gewoon woord; kleine letters zijn daarom juist, en aan het begin van een zin krijgt app één hoofdletter.

Een verkorting gedraagt zich niet als een afkorting, maar als een gewoon woord. Je zegt 'ep' en niet 'a-pee-pee'. De meervouds-s komt er direct aan vast, net als andere achtervoegsels: apps, appje, appjes. Andere voorbeelden van verkortingen zijn airco, bios, fysioinfo en scheids.

Samenstellingen met app worden aan elkaar geschreven: appbouwer, appmaker, appmenu, appproducent, appwinkel; fileapp, muziekapp, reisapp, weerapp. Er mag een streepje toegevoegd worden voor de leesbaarheid: app-producent, file-app.

Tussen een eigennaam en het woord app komt vaak een koppelteken voor de leesbaarheid, al is dat niet verplicht: Android-app (of Androidapp), iPhone-app (of iPhoneapp), Onze Taal-app (of Onze Taalapp), Ruzzle-app (of Ruzzleapp).

Als er in een samenstelling een a, een hoofdletter, cijfer of afkorting voor app staat, is een koppelteken verplicht: Veronica-app, Nu.nl-app, ov-app, pc-app, DigiD-app, Radio 1-app.

WhatsApp, appen

Een bericht via de dienst WhatsApp wordt ook vaak een app of appje genoemd. Er bestaat ook een werkwoord appen, een verkorting van whatsappen. De vervoegingen van appen en whatsappen staan ook op deze site.