Is andere of anderen juist in de volgende zin? ‘Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere(n) en voorzien zijn van de nieuwste snufjes.’

Hier is andere juist: ‘Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere en voorzien zijn van de nieuwste snufjes.’

Als het om zaken gaat (dus niet om personen), is andere altijd juist. Dat het om een ding gaat en niet om een mens, blijkt als je het 'ontbrekende' zelfstandig naamwoord invult: ‘Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere auto’s.’

Anderen met een n is alleen juist als het ‘andere personen’ (personen in het algemeen) betekent en er géén zelfstandig naamwoord achter staat, en er ook geen zelfstandig naamwoord uit de directe context (dezelfde zin of een zin die voorafgaat) in gedachten aangevuld kan worden:

  • Mijn auto moet zuiniger zijn dan die van anderen.
  • Mijn auto moet zuiniger zijn dan die van andere mensen.
  • Mijn directe collega's zijn leuker dan de andere. (Hier geen -n, omdat met de andere bedoeld is: ‘de andere collega’s’.)
  • Ik belde eerst mijn vader op en toen alle anderen. (Bedoeld is: ‘alle andere personen’.)

Ook bij onder andere(n) wordt dit verschil gehanteerd: onder andere gebruik je als het om zaken gaat, onder anderen als het om personen gaat; zie verder deze pagina.

Enkele(n), sommige(n), enz.

Deze regels gelden ook voor vergelijkbare woorden zoals enkele(n), sommige(n) en weinige.

  • De meeste leerlingen meldden zich op tijd, maar enkele kwamen helemaal niet opdagen. (Geen -n, omdat bedoeld is: ‘enkele leerlingen’.)
  • Sommigen hebben ook altijd geluk. (Bedoeld is: ‘sommige mensen (in het algemeen)’.)
  • Slechts weinigen houden een dieet meer dan drie maanden vol. (Bedoeld is: ‘weinig mensen (in het algemeen)’.)

Let op: voor beide en alle zijn de regels net iets anders.

Bijvoeglijke naamwoorden

Ook bijvoeglijke naamwoorden volgen bovenstaande regels:

  • Nieuwe auto’s zijn zuiniger dan oude. 
  • Zij zijn de besten. (Bedoeld is: ‘de beste personen (in het algemeen)’.)

Zie ook de pagina over ‘de langste(n) van de wereld’.