Is andere of anderen juist in de volgende zin? 'Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere(n) en voorzien zijn van de nieuwste snufjes.'
 

Hier is andere juist: 'Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere en voorzien zijn van de nieuwste snufjes.'

Als het om zaken gaat (dus niet om personen), is andere altijd juist. Dat het om een ding gaat en niet om een mens, blijkt als je het 'ontbrekende' zelfstandig naamwoord invult: 'Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere auto's.'

Anderen met een n is alleen juist als het zelfstandig gebruikt is en 'andere personen' (personen in het algemeen) betekent; dus als het om (meerdere) personen gaat en er géén zelfstandig naamwoord achter staat en er ook geen zelfstandig naamwoord uit de directe context (dezelfde zin of een zin die voorafgaat) in gedachten aangevuld kan worden:

  • Mijn auto moet zuiniger zijn dan die van anderen.
  • Mijn auto moet zuiniger zijn dan die van andere mensen.
  • Mijn directe collega's zijn leuker dan de andere. (Hier geen -n, omdat met de andere bedoeld is: 'de andere collega's'.)
  • Ik belde eerst mijn vader op en toen alle anderen. (Bedoeld is: 'alle andere personen'.)

Deze regels gelden ook voor vergelijkbare woorden als enkele, sommige, vele, verschillende en weinige.

  • De meeste leerlingen meldden zich op tijd, maar enkele kwamen helemaal niet opdagen. (Geen -n, omdat bedoeld is: 'enkele leerlingen'.)
  • Sommigen hebben ook altijd geluk. (Bedoeld is: 'sommige mensen (in het algemeen)'.)
  • Slechts weinigen houden een dieet meer dan drie maanden vol. (Bedoeld is: 'weinig mensen (in het algemeen)'.)

Let op: voor beide en alle zijn de regels net iets anders.