Is hun of hen juist in de volgende zin? 'Als ik hen/hun was, zou ik oppassen.'

Juist is 'Als ik hen was, zou ik oppassen.'

Hun komt voor als bezittelijk voornaamwoord ('Chris aaide hun hond'), als meewerkend voorwerp ('Ik geef hun de cadeaus'), als belanghebbend voorwerp ('Ik schenk hun een borrel in') en als ondervindend voorwerp ('Dat valt hun zwaar').

In de zin 'Als ik hen was, zou ik oppassen' is geen sprake van een meewerkend, belanghebbend of ondervindend voorwerp; daarom gebruiken we hen.

Hen wordt gebruikt na voorzetsels ('Ik geef de cadeaus aan hen'), als lijdend voorwerp ('Ik heb hen gisteren gezien') en als oorzakelijk voorwerp, het voorwerp dat bij het naamwoordelijk gezegde voorkomt:

  • Jullie lijken hen wel.
  • Ik wou dat ik hen was.
  • Wij zijn hen beu.