Wat voor soort woord is degene, bijvoorbeeld in ‘Wil degene die mijn fiets gejat heeft ook mijn krantenwijk overnemen?’
 

Degene is een aanwijzend voornaamwoord.

Aanwijzende voornaamwoorden verwijzen nadrukkelijker ergens naar dan andere voornaamwoorden. Vergelijk bijvoorbeeld:

  1. Is Joost er al? Nee, die heb ik nog niet gezien.
  2. Is Joost er al? Nee, ik heb ’m nog niet gezien.

In zin 1 wordt een aanwijzend voornaamwoord gebruikt, in zin 2 een persoonlijk.

Aanwijzende voornaamwoorden kunnen zowel zelfstandig gebruikt worden (zoals in zin 1), als niet-zelfstandig, zoals in: ‘Dat meisje kan prachtig zingen.’

Welk aanwijzend voornaamwoord gebruikt wordt, hangt af van of het zelfstandig of niet-zelfstandig gebruikt wordt, en van het woord waar het bij hoort:

Zelfstandig gebruikt

enkelvoud bij het-woorden dit, dat, datgene, hetgene
bij de-woorden deze, die, degene, diegene
meervoud deze, die, degene(n), diegene(n), zulke(n)

Niet-zelfstandig gebruikt

enkelvoud bij het-woorden dit, dat, zo’n, zulk, zulk een
bij de-woorden deze, die, zo’n, zulke, zulk een
meervoud deze, die, zulke

Voorbeelden van zinnen met aanwijzende voornaamwoorden zijn:

  • Die boeken moeten nodig opgeruimd worden.
  • Ik zou dat niet zo stellig durven zeggen.
  • Zulke dingen kun je niet ongestraft doen.
  • Wil je deze chocolaatjes, of heb je liever zulke?
  • Zo'n huis is niet voor iedereen weggelegd.

Ook zelf kan, als het zelfstandig gebruikt wordt, een aanwijzend voornaamwoord zijn: ‘Zij kwam zelf het goede nieuws brengen.’