Klinkerbotsing

In re-integreren zijn re en in aparte lettergrepen. De e en de i ‘botsen’ op de lettergreepgrens: je moet ze op de een of andere manier uit elkaar houden om te voorkomen dat ze als de tweeklank ei worden gelezen. Daar zijn twee manieren voor: een streepje of een trema.

Het streepje wordt gebruikt bij samenstellingen en na voorvoegsels die veel weg hebben van gewone woorden, vaak afkomstig uit het Grieks of Latijn: rente-inkomsten, tele-informatie. Het trema wordt gebruikt bij andere voor- en achtervoegsels (in afleidingen dus) en in andere gevallen: beïnvloeden, weeïg, bedoeïenen.

Herkenbaar voorvoegsel

De officiële spelling hanteert de regel dat na voorvoegsels van Griekse of Latijnse afkomst (zoals anti-, co-, pre- en re-) bij klinkerbotsing een streepje komt als het voorvoegsel nog duidelijk herkenbaar is. Re-integreren is officieel juist omdat re- hier duidelijk herkend zou worden als ‘opnieuw’ (‘opnieuw integreren’). Als re- niet duidelijk herkenbaar is als voorvoegsel, dan is het trema wél juist om klinkerbotsing te voorkomen. Een voorbeeld is reünie: met een trema, omdat je bij re- niet letterlijk aan ‘her-’, ‘opnieuw’ denkt.

Dit criterium is een beetje subjectief, want hoewel je officieel reïncarneren schrijft, zullen sommige mensen dit wel degelijk lezen als ‘opnieuw incarneren’. En andersom denken velen bij re-integreren helemaal niet aan ‘opnieuw’. Vandaar dat ook de schrijfwijze reïntegreren nog veel voorkomt. Wat ons betreft is deze spelling een goed te verdedigen alternatief.

Let op: bij woorden zonder klinkerbotsing moet je re- ongeacht de al dan niet letterlijke betekenis direct aan de rest van het woord vast schrijven: refereren, resocialiseren, enz.

Klik voor meer voorbeelden van woorden met re- op het tabblad ‘Voorbeelden’.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staan voorbeelden van woorden met re- en klinkerbotsing. Links staat de officiële spelling en rechts de niet-officiële alternatieven, die geregeld voorkomen.

officieel veelvoorkomend (alternatief)
arbeidsre-integratie arbeidsreïntegratie
re-educatie reëducatie    
re-engageren - re-engageerde - gere-engageerd reëngageren - reëngageerde - gereëngageerd
re-engagement reëngagement
reïmponeren - reïmponeerde - gereïmponeerd -
re-importeren reïmporteren
reïncarnatie -
reïncarneren -
re-infectie reïnfectie
re-installeren reïnstalleren
re-integrant reïntegrant
re-integratie reïntegratie
re-integratiebegeleiding reïntegratiebegeleiding
re-integreren - re-integreerde - gere-integreerd reïntegreren - reïntegreerde - gereïntegreerd
re-interpretatie reïnterpretatie
re-interpreteren - re-interpreteerde - gere-interpreteerd reïnterpreteren - reïnterpreteerde - gereïnterpreteerd
re-iteratie reïteratie
re-iteratief reïteratief
re-unificatie reünificatie