Lange tijd was coëxistentie de juiste schrijfwijze, ook volgens de officiële spelling. Sinds 2005 staat co-existentie met een streepje in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). De variant coëxistentie komt echter ook nog altijd veel voor en is goed te verdedigen. Voor veel mensen is coëxistentie één geheel, met een eigen betekenis: ‘het (vreedzaam) naast elkaar bestaan/leven’.

Officiële spelling

Volgens de officiële spellingregels wordt co- in principe vast geschreven aan het woord dat erop volgt: coassistent, copiloot, coschap, enz. Maar er mág ook een streepje worden gezet: “Om de leesbaarheid te bevorderen, kunnen we een facultatief koppelteken gebruiken na het voorvoegsel.” Dus co-assistent, co-piloot en co-schap zijn ook juist.

Als het deel ná co- begint met een e, i of o, en er dus klinkerbotsing ontstaat, moet er officieel soms een streepje worden gebruikt, en soms een trema. Als co- duidelijk de betekenis ‘mede, mee’ toevoegt, komt er een streepje: co-existentie, co-integratie, co-ouderschap. Als co- geen duidelijke ‘eigen’ betekenis toevoegt, blijft het streepje achterwege en krijgt de e, i of o een trema: coëfficiënt, coïncidentie, coöperatie (de precieze regels vind je in de Leidraad van het Groene Boekje).

Alternatief

Coëxistentie/co-existentie is een twijfelgeval. De een zal co hierin wel als voorvoegsel met de betekenis ‘mede’ herkennen, wat leidt tot co-existentie (de officieel juiste spelling), voor de ander gaat co- helemaal op in het woord als geheel, wat leidt tot coëxistentie (officieel niet juist). Wat ons betreft hoeft coëxistentie niet afgekeurd te worden.

Voorbeelden

Hieronder staat een overzicht van woorden met co-. In de linkerkolom staat de spelling die in het Groene Boekje staat, in de middelste kolom de spelling met een facultatief streepje (die ook officieel juist is), en in de rechterkolom komt alleen coëxistentie voor, de enige vorm waarbij het oordeel ‘fout’ van de officiële spelling volgens ons te streng is.

Groene Boekje
(officieel)
Facultatief streepje
(ook officieel juist)
Alternatief
(officieel niet juist)
coadjutor co-adjutor  
coaguleren co-aguleren  
coassistent co-assistent  
coassistentschap co-assistentschap  
coassuradeur co-assuradeur  
coauteur co-auteur  
coaxiaal co-axiaal  
cobranding co-branding  
cocreëren co-creëren  
codecisie co-decisie  
codirecteur co-directeur  
co-editie    
co-educatie    
coëfficiënt    
co-enzym    
co-evolutie    
co-existentie   coëxistentie
cofiliatie co-filiatie  
cofinancier co-financier  
cofinanciering co-financiering  
cohabitatie    
coherent    
cohesie    
coïncidentie    
coïncideren    
co-infecteren    
co-infectie    
co-instructie    
comorbide co-morbide  
comorbiditeit co-morbiditeit  
coöperant    
coöperatief    
coöperator co-operator  
coöptatie co-optatie  
coöpteren co-opteren  
coördinaat    
coördinator    
coördinatrice    
coördineren    
co-ouder    
co-ouderschap    
copartnership co-partnership  
copiloot co-piloot  
coproductie co-productie  
copromotor co-promotor  
coscenarist co-scenarist  
coschap co-schap  

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail