Wat is juist: 'Morgen wordt je salaris gestort' of 'Morgen word je salaris gestort'?

Juist is: 'Morgen wordt je salaris gestort.'

Je is in deze zin geen onderwerp, maar bezittelijk voornaamwoord; het is een afgezwakte vorm van jouw: 'Morgen wordt jouw salaris gestort.' Het onderwerp van deze zin is dus je salaris, en omdat dat een derde persoon enkelvoud is, hoort er een t achter de stam word te staan.

Alleen als je het onderwerp van de zin is, en achter de persoonsvorm staat, vervalt de t achter de persoonsvorm. Of je het onderwerp van de zin is, kunnen we onder andere controleren door het te vervangen door jij; als dat kan, is je onderwerp en vervalt de t. Kunnen we je niet vervangen door jij, maar door jou of jouw, dan moeten we de t wel schrijven bij het werkwoord. Enkele voorbeelden, met het onderwerp vet:

  • Morgen word je opgeroepen. (je = jij)
  • Dan wordt je een belangrijke vraag gesteld. (je = (aan) jou)
  • Daarna wordt je antwoord met dat van mij vergeleken. (je = jouw)
  • Misschien wordt je je mening over mij gevraagd. (eerste je = (aan) jou, tweede je = jouw)
  • Mogelijk word je je je vooroordelen dan eens bewust. (eerste je = jij, tweede je = jezelf, derde je = jouw)
  • Wordt je moeder morgen geopereerd? (je = jouw)
  • Word je gelukkiger als de zon schijnt? (je = jij)
  • Wordt je de toegang geweigerd? (je = (aan) jou)
  • Wordt je weer eens de mond gesnoerd door die assertieve types? (je = iets als bij jou (de mond van jou); je is in elk geval geen onderwerp)
  • Werken verbreedt je horizon. (je = jouw)