Mag je in plaats van wij ook we gebruiken in een tekst, bijvoorbeeld in een zakelijke brief of e-mail?

Ja, we mag zeker gebruikt worden.

Veel mensen denken dat in formelere teksten zoals brieven en zakelijke e-mails alleen wij gebruikt mag worden, maar dat is niet juist. Als het onderwerp van de zin geen nadruk krijgt, is het onnatuurlijk om wij te gebruiken: 'Wij hebben uw brief ontvangen' klinkt minder natuurlijk dan 'We hebben uw brief ontvangen.'

Het is ook geen probleem om de vormen wij en we af te wisselen: gebruik wij als u het onderwerp wij wilt benadrukken ('Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van klachten') en we als u niet zo veel nadruk legt op het woord ('Zoals we hebben afgesproken').

Hetzelfde geldt overigens voor de varianten mij - me, jij - je, jou - je en zij - ze.