Het opslaan van warmte en/of koude in de bodem, is dat warmte koude opslag, koude en warmte opslag of nog iets anders? En hoe moet je het schrijven?

Er zijn meerdere mogelijkheden, maar het gebruikelijkst is de vorm warmte-koudeopslag.

Eerst iets over de volgorde. Het systeem dient voor de opslag van zowel warmte als kou, via buizen in de grond: in de zomer kan zo een gebouw worden gekoeld door er kou uit de bodem in te laten circuleren, en in de winter is de bodem juist relatief warm en kan die warmte ingezet worden in het gebouw. Koude-warmteopslag en warmte-koudeopslag zijn qua volgorde allebei te verdedigen. Alleen is warmte-koudeopslag duidelijker omdat je bij koude-warmteopslag onwillekeurig zou kunnen denken aan 'warmte die koud is', wat inhoudelijk natuurlijk niet klopt. Het gaat hier om het zelfstandig naamwoord koude (de formele vorm van kou), niet om de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord koud.

Dan de spelling. Warmte-koudeopslag is een samenstelling; het is in zijn geheel een zelfstandig naamwoord en moet dus als één woord geschreven worden. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand. Een gewone samenstelling heeft de klemtoon bijna altijd op het eerste deel ervan, terwijl die hier op het tweede deel ligt: je zegt niet 'wármte-koudeopslag', maar 'warmte-kóúdeopslag'. Dat is een aanwijzing dat het een speciaal soort samenstelling is. Twee andere eigenschappen van het woord wijzen erop dat het een samenstelling met gelijkwaardige delen is: de omkeerbaarheid van de eerste delen (warmte-koudeopslag, koude-warmteopslag) en de betekenis ('opslag van zowel warmte als koude'). Tussen de twee gelijkwaardige delen komt verplicht een streepje.

Moet er niet ook een streepje tussen koude en opslag? Nee, niet per se. Wie vindt dat het woord anders lastig leesbaar is, mag wel warmte-koude-opslag schrijven, maar de e en de o zorgen samen niet voor klinkerbotsing.

Tot slot wordt soms ook het woord en toegevoegd in deze samenstelling. Dat is niet vreemd, want het streepje in warmte-koudeopslag drukt die betekenis eigenlijk ook uit. De juiste spelling is dan warmte-en-koudeopslag (of koude-en-warmteopslag). De samentrekking warmte- en koudeopslag is ook wel mogelijk, maar dan presenteer je het meer als twee verschillende vormen van opslag, terwijl het om één systeem gaat.

De afkorting van warmte-koudeopslag is overigens wko, met kleine letters zonder punten. Daarnaast komt kwo voor als afkorting van koude-warmteopslag.