Wat is juist: 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland' of 'Ik woon al twintig jaren in het buitenland'?

Het best is: 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland.'

Grammaticaal gezien is dit enigszins uitzonderlijk. Normaal gesproken staat in een combinatie van een telwoord (zoals twintig) en een zelfstandig naamwoord dat een of andere tijd aanduidt (zoals minuut) het zelfstandig naamwoord in het meervoud. We zeggen dus: een paar seconden, twintig minuten, zoveel maanden, hoeveel eeuwen.

Er is echter een categorie woordcombinaties waarbij dit niet opgaat. Het gaat hierbij om de woorden jaar, uur en kwartier, voorafgegaan door een van de bepaalde telwoorden twee, drie, vier, etc., of door een van de onbepaalde telwoorden hoeveel, zoveel en een paar. In dergelijke combinaties blijft het tijdsaanduidend zelfstandig naamwoord in het enkelvoud staan. Voorbeelden: twintig jaar, een paar jaar, hoeveel uur, drie kwartier. Woorden als enkele en vele vallen buiten bovengenoemde categorie; daarom is het enkele jaren en vele uren. (In regionaal taalgebruik spreekt men overigens ook wel van drie maand, maar drie maanden is standaardtaal.)

De combinatie twintig jaren is wel mogelijk, maar alleen in bepaalde contexten. Als we bijvoorbeeld de nadruk willen leggen op een bepaalde (meestal als vervelend ervaren) tijdsduur, kunnen we zeggen: 'Hij heeft twintig jaren onschuldig in de gevangenis gezeten'; dit is dan een stilistische keuze. En ook als er een bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat, volgt er een meervoud: 'Hij zat twintig lange jaren in de gevangenis.'