Wat is juist: 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland' of 'Ik woon al twintig jaren in het buitenland'?

Het best is: 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland.'

Grammaticaal gezien is dit enigszins uitzonderlijk. Normaal gesproken staat in een combinatie van een telwoord (zoals twintig) en een zelfstandig naamwoord dat een of andere tijd aanduidt (zoals minuut) het zelfstandig naamwoord in het meervoud. Het is een paar seconden, twintig minuten, zoveel maanden, hoeveel eeuwen.

Er zijn combinaties waarvoor dit niet geldt. Het gaat om jaar, uur en kwartier, voorafgegaan door een van de bepaalde telwoorden twee, drie, vier, etc., of door een van de onbepaalde telwoorden hoeveel, zoveel en een paar. In dergelijke combinaties blijft het tijdsaanduidend zelfstandig naamwoord in het enkelvoud staan: 

  • Ik woon al twintig jaar in het buitenland.
  • Een paar jaar geleden veranderde die van naam.
  • Hoeveel uur werkt hij?
  • Ze heeft zo'n drie kwartier reistijd. 

Na woorden als enkele en vele volgt overigens 'gewoon' een meervoud: enkele jaren en vele uren. In regionaal taalgebruik komt ook drie maand voor, maar drie maanden is standaardtaal. 

Twintig lange jaren

De combinatie twintig jaren is wel mogelijk, maar alleen in bepaalde contexten:

  • Als er nadruk moet liggen op een bepaalde (meestal als vervelend ervaren) tijdsduur: 'Hij heeft twintig jaren onschuldig in de gevangenis gezeten.' Het meervoud is hier een stilistische keuze.
  • Als er een bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat: 'Hij zat twintig lange jaren in de gevangenis.'