Waar komen de streepjes in twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning?

De juiste spelling is twee-onder-een-kapwoning; twee-onder-een-kap-woning mág ook.

Twee onder een kap zelf is een woordgroep van vier afzonderlijke woorden. Als met deze woordgroep een samenstelling wordt gevormd (door er woning aan toe te voegen), komen er in twee onder een kap streepjes te staan. Het laatste deel van de samenstelling, woning, wordt in principe aan het voorlaatste vast geschreven: twee-onder-een-kapwoning. Maar een extra streepje voor de duidelijkheid is toegestaan: twee-onder-een-kap-woning. (Dat laatste geldt niet voor dictees: daarin is het extra streepje voor de duidelijkheid doorgaans niet toegestaan.)

Soms krijgt een woordgroep ook buiten een samenstelling streepjes. Zo wordt een-op-een vaak met streepjes geschreven; die streepjes blijven staan in samenstellingen als een-op-eengesprek. Hetzelfde gebeurt bij koek-en-zopie en koek-en-zopiekraam, en bij schout-bij-nacht en schout-bij-nachtsvlag.

Meer voorbeelden

Hieronder volgen meer voorbeelden van samenstellingen met een woordgroep, steeds in twee varianten: eerst die zonder het extra streepje voor het laatste woorddeel, dan die met dat verduidelijkende streepje.

 • aan-en-uitrelatie, aan-en-uit-relatie
 • advocaat-van-de-duivelrol, advocaat-van-de-duivel-rol
 • alleen-op-de-wereldgevoel, alleen-op-de-wereld-gevoel
 • alles-of-nietspoging, alles-of-niets-poging
 • baas-boven-baasprincipe, baas-boven-baasprincipe
 • baas-in-eigen-buikdemonstratie, baas-in-eigen-buik-demonstratie
 • benen-op-tafeloverleg, benen-op-tafel-overleg
 • dag-na-dagbeschrijving, dag-na-dag-beschrijving
 • dertien-in-een-dozijnfilm, dertien-in-een-dozijn-film
 • dertien-in-een-dozijnhuis, dertien-in-een-dozijn-huis
 • doos-in-doosconstructie, doos-in-doos-constructie
 • een-op-eengesprek, een-op-een-gesprek
 • een-op-eenrelatie, een-op-een-relatie
 • face-to-faceonderwijs, face-to-face-onderwijs
 • geld-terug-bij-vertragingactie, geld-terug-bij-vertraging-actie 
 • glas-in-loodraam, glas-in-lood-raam
 • half-om-halfgehakt, half-om-half-gehakt
 • hard-tegen-harddiscussie, hard-tegen-hard-discussie
 • heet-van-de-naaldverslag, heet-van-de-naald-verslag
 • huis-aan-huisblad, huis-aan-huis-blad
 • huis-aan-huisverspreiding, huis-aan-huis-verspreiding
 • huis-in-huisconstructie, huis-in-huis-constructie
 • huis-tuin-en-keukengesprek, huis-tuin-en-keuken-gesprek
 • huis-tuin-en-keukenmiddeltje, huis-tuin-en-keuken-middeltje
 • huis-tuin-en-keukenverdriet, huis-tuin-en-keuken-verdriet
 • kat-en-muisspel, kat-en-muis-spel
 • kip-of-eikwestie, kip-of-ei-kwestie (ook wel: kip-eikwestie, kip-ei-kwestie)
 • kip-of-eivraag, kip-of-ei-vraag (ook wel: kip-eivraag, kip-ei-vraag)
 • kop-of-muntbeslissing, kop-of-munt-beslissing
 • lijf-aan-lijfgevecht, lijf-aan-lijf-gevecht
 • lik-op-stukbeleid, lik-op-stuk-beleid
 • mama-en-papalening, mama-en-papa-lening
 • mama-en-papawinkel, mama-en-papa-winkel
 • mannen-onder-elkaarhumor, mannen-onder-elkaar-humor
 • man-tegen-mangevecht, man-tegen-man-gevecht
 • middle-of-the-roadmuziek, middle-of-the-road-muziek
 • mond-op-mondbeademing, mond-op-mond-beademing
 • mond-tot-mondreclame, mond-tot-mond-reclame
 • negen-tot-vijfmentaliteit, negen-tot-vijf-mentaliteit
 • nek-aan-nekrace, nek-aan-nek-race
 • opa-en-omaregeling, opa-en-oma-regeling
 • opa-en-omasubsidie, opa-en-oma-subsidie
 • out-of-the-boxdenker, out-of-the-box-denker
 • over-mijn-lijkmentaliteit, over-mijn-lijk-mentaliteit
 • papa-en-mamahuis, papa-en-mama-huis
 • rijst-met-krentenhond, rijst-met-krenten-hond
 • rond-de-tafelcoaching, rond-de-tafel-coaching
 • rond-de-tafelgesprek, rond-de-tafel-gesprek
 • rond-de-wereldticket, rond-de-wereld-ticket
 • stap-voor-stapplan, stap-voor-stap-plan
 • state-of-the-arttechnieken, state-of-the-art-technieken
 • tussen-de-orenziekte, tussen-de-oren-ziekte
 • twee-onder-een-kapwoningwijk, twee-onder-een-kap-woningwijk, twee-onder-een-kap-woning-wijk
 • van-negen-tot-vijftype, van-negen-tot-vijf-type
 • ver-van-mijn-bedshow, ver-van-mijn-bed-show
 • voet-bij-stukbeleid, voet-bij-stuk-beleid
 • vraag-en-antwoordspel, vraag-en-antwoord-spel
 • vrouwen-onder-elkaarhumor, vrouwen-onder-elkaar-humor
 • zij-aan-zijmaatschappij, zij-aan-zij-maatschappij