Waar komen de streepjes in twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning?

De juiste spelling is twee-onder-een-kapwoning. Ook twee-onder-een-kap-woning is juist.

Twee onder een kap zelf is een woordgroep van vier afzonderlijke woorden. Als je met deze woordgroep een samenstelling vormt (door er woning aan toe te voegen), komen er tussen de delen van de woordgroep twee onder een kap streepjes te staan. Het laatste deel van de samenstelling, woning, wordt in principe aan het voorlaatste vast geschreven: twee-onder-een-kapwoning. Maar een extra streepje voor de duidelijkheid is toegestaan: twee-onder-een-kap-woning. (Dat laatste geldt trouwens niet voor dictees: dicteejury’s rekenen extra streepjes voor de duidelijkheid als een fout.)

Soms krijgt een woordgroep ook buiten een samenstelling streepjes. Bijvoorbeeld: een-op-een, koek-en-zopie en schout-bij-nacht. Die streepjes blijven staan in samenstellingen als een-op-eengesprek, koek-en-zopiekraam en schout-bij-nachtsvlag.

Meer voorbeelden

Hieronder staan meer voorbeelden van samenstellingen met een woordgroep. De variant met een verduidelijkend extra streepje staat er telkens achter.

 • aan-en-uitrelatie, aan-en-uit-relatie
 • advocaat-van-de-duivelrol, advocaat-van-de-duivel-rol
 • alleen-op-de-wereldgevoel, alleen-op-de-wereld-gevoel
 • alles-of-nietspoging, alles-of-niets-poging
 • baas-boven-baasprincipe, baas-boven-baasprincipe
 • baas-in-eigen-buikdemonstratie, baas-in-eigen-buik-demonstratie
 • benen-op-tafeloverleg, benen-op-tafel-overleg
 • boter-bij-de-visbeleid, boter-bij-de-vis-beleid
 • dag-na-dagbeschrijving, dag-na-dag-beschrijving
 • dertien-in-een-dozijnfilm, dertien-in-een-dozijn-film
 • dertien-in-een-dozijnhuis, dertien-in-een-dozijn-huis
 • doos-in-doosconstructie, doos-in-doos-constructie
 • een-op-eengesprek, een-op-een-gesprek
 • een-op-eenrelatie, een-op-een-relatie
 • face-to-faceonderwijs, face-to-face-onderwijs
 • geld-terug-bij-vertragingactie, geld-terug-bij-vertraging-actie 
 • glas-in-loodraam, glas-in-lood-raam
 • half-om-halfgehakt, half-om-half-gehakt
 • hard-tegen-harddiscussie, hard-tegen-hard-discussie
 • heet-van-de-naaldverslag, heet-van-de-naald-verslag
 • huis-aan-huisblad, huis-aan-huis-blad
 • huis-aan-huisverspreiding, huis-aan-huis-verspreiding
 • huis-in-huisconstructie, huis-in-huis-constructie
 • huis-tuin-en-keukengesprek, huis-tuin-en-keuken-gesprek
 • huis-tuin-en-keukenmiddeltje, huis-tuin-en-keuken-middeltje
 • huis-tuin-en-keukenverdriet, huis-tuin-en-keuken-verdriet
 • kat-en-muisspel, kat-en-muis-spel
 • kip-of-eikwestie, kip-of-ei-kwestie (ook wel: kip-eikwestie, kip-ei-kwestie)
 • kip-of-eivraag, kip-of-ei-vraag (ook wel: kip-eivraag, kip-ei-vraag)
 • kop-of-muntbeslissing, kop-of-munt-beslissing
 • lijf-aan-lijfgevecht, lijf-aan-lijf-gevecht
 • lik-op-stukbeleid, lik-op-stuk-beleid
 • mama-en-papalening, mama-en-papa-lening
 • mama-en-papawinkel, mama-en-papa-winkel
 • mannen-onder-elkaarhumor, mannen-onder-elkaar-humor
 • man-tegen-mangevecht, man-tegen-man-gevecht
 • middle-of-the-roadmuziek, middle-of-the-road-muziek
 • mond-op-mondbeademing, mond-op-mond-beademing
 • mond-tot-mondreclame, mond-tot-mond-reclame
 • negen-tot-vijfmentaliteit, negen-tot-vijf-mentaliteit
 • nek-aan-nekrace, nek-aan-nek-race
 • opa-en-omaregeling, opa-en-oma-regeling
 • opa-en-omasubsidie, opa-en-oma-subsidie
 • out-of-the-boxdenker, out-of-the-box-denker
 • over-mijn-lijkmentaliteit, over-mijn-lijk-mentaliteit
 • papa-en-mamahuis, papa-en-mama-huis
 • rijst-met-krentenhond, rijst-met-krenten-hond
 • rond-de-tafelcoaching, rond-de-tafel-coaching
 • rond-de-tafelgesprek, rond-de-tafel-gesprek
 • rond-de-klokopvang, rond-de-klok-opvang
 • rond-de-wereldticket, rond-de-wereld-ticket
 • stap-voor-stapplan, stap-voor-stap-plan
 • state-of-the-arttechnieken, state-of-the-art-technieken
 • stoppen-met-rokenplan, stoppen-met-roken-plan
 • stoppen-met-rokenprogramma, stoppen-met-roken-programma
 • trap-op-trap-afsystematiek, trap-op-trap-af-systematiek
 • tussen-de-orenziekte, tussen-de-oren-ziekte
 • twee-onder-een-kapwoningwijk, twee-onder-een-kap-woningwijk, twee-onder-een-kap-woning-wijk
 • van-negen-tot-vijftype, van-negen-tot-vijf-type
 • ver-van-mijn-bedshow, ver-van-mijn-bed-show
 • voet-bij-stukbeleid, voet-bij-stuk-beleid
 • vraag-en-antwoordspel, vraag-en-antwoord-spel
 • vrouwen-onder-elkaarhumor, vrouwen-onder-elkaar-humor
 • zij-aan-zijmaatschappij, zij-aan-zij-maatschappij