Is tot inzicht komen goed gebruikt in de zin: ‘We hebben getracht tot inzicht te komen in de vermogenspositie van het bedrijf’?

Nee, dit is een wat vreemde zin. Wel juist is: ‘We hebben getracht inzicht te krijgen in de vermogenspositie van het bedrijf.’ Inzicht krijgen in iets betekent onder meer dat je aan de hand van bepaalde informatie iets kunt doorgronden. Bijvoorbeeld dat je op grond van financiële gegevens kunt bepalen of de vermogenspositie van een bedrijf goed of slecht is.

Tot inzicht komen bestaat wel, maar dan als losse uitdrukking met de betekenis ‘begrijpen dat je iets verkeerd hebt gedaan’ of zelfs ‘er spijt van hebben’, zoals in: ‘Zij dreigde als puber het verkeerde pad op te gaan, maar kwam later gelukkig tot inzicht’ en ‘Ik heb je steeds voorgelogen, maar ben tot inzicht gekomen.’ Ook tot het inzicht komen is mogelijk, gevolgd door een bijzin met dat; bijvoorbeeld: ‘Hij kwam later pas tot het inzicht dat succes niet alles betekent.’

Tot inzicht komen in zou je een contaminatie kunnen noemen: een verhaspeling van tot (het) inzicht komen en inzicht krijgen in.