Gehandhaafd is het voltooid deelwoord van het werkwoord handhaven. Handhaven betekent ‘ervoor zorgen dat iets blijft bestaan of van kracht blijft’. Blijven betekent ‘voortduren’ en ‘niet veranderen’. Die betekenissen overlappen nogal. Daarom is voor veel mensen gehandhaafd blijven dubbelop, een pleonasme. Zij hebben een voorkeur voor ‘Het beleid wordt gehandhaafd.’

Toch is het moeilijk hard te maken dat blijven hier niets toevoegt en dus overbodig is. In ‘Het beleid blijft gehandhaafd’ staat explicieter dat een verandering van het beleid niet aan de orde is dan in ‘Het beleid wordt gehandhaafd.’ Met die laatste zin kan bovendien iets anders bedoeld zijn: dat erop wordt toegezien dat het beleid wordt nageleefd. Handhaven heeft immers ook de betekenis ‘toezien op het naleven van (wetten en regels)’ gekregen. 

Als je gehandhaafd blijven een pleonasme noemt, zou je dat eigenlijk ook moeten doen bij behouden blijven. Toch hoor je nooit dat dit eigenlijk behouden worden óf in stand blijven zou moeten zijn. Hetzelfde geldt voor bewaard blijven.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Een nieuwe combinatie is gehandhaafd blijven niet: in het Woordenboek der Nederlandsche Taal staat die al. Twee citaten uit de negentiende eeuw:

  • “Als eigenlijk stelsel bleef gehandhaafd, dat restitutie van invoerregt bij den uitvoer – uitzondering was.” (1864)
  • “Kunstenaren van den rang van Van Dyck … verheffen het schoone tot zekeren standaard, die voor alle volgende geslachten gehandhaafd blijft.” (1879)