Wat is juist: ons inziens of onzes inziens?

Onzes inziens wordt vanouds als de beste vorm beschouwd. Van de recente naslagwerken vermeldt alleen de Grote Van Dale (2015) ons inziens als variant.

Oude naamval

Onzes inziens ('naar ons inzien, naar onze mening, volgens ons') stamt uit de tijd dat er nog naamvallen bestonden in het Nederlands. De constructie is een zogenaamde genitiefbepaling, een bepaling met een bezitsvorm. Ze wordt gevormd door achter zowel het bezittelijk voornaamwoord ons als het zelfstandig naamwoord inzien een s te plaatsen; ons + s wordt onzes: onzes inziens.

Andere voorbeelden met inziens

Er zijn nog meer van deze constructies: mijns inziens, jouws inziens, uws inziens, zijns inziens, haars inziens en huns inziens. Het informele jullie komt in zo'n formele uitdrukking vreemd over: jullies inziens is dan ook erg ongebruikelijk.