Wat is juist: ministerie van Buitenlandse Zaken of Ministerie van Buitenlandse Zaken?

In onze Spellingwijzer Onze Taal geven wij de voorkeur aan ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze keuze is ook te vinden in de woordenboeken van Van Dale (sinds 2005), in veel kranten en in teksten van de Rijksoverheid zelf. De officiële spelling en het Prisma Handwoordenboek Nederlands pleiten voor Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naam of soortnaam?

In de praktijk wordt het woord ministerie door sommigen wel en door anderen niet met een hoofdletter geschreven. De vraag is of het woord ministerie in ministerie/Ministerie van Buitenlandse Zaken tot de naam behoort of niet. Zelf zien wij ministerie als 'gewoon woord', als een soortnaam. Het is een algemene aanduiding, net als het synoniem departement en woorden als instelling, vereniging, stichting, gemeente, provincie, kantoor of bureau. Dit soort algemene woorden (soortnamen) krijgen in principe geen hoofdletter. Pas ná de soortnaam volgt de naam; die krijgt de hoofdletter omdat die het ministerie specificeert: bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, etc. De enige uitzondering op deze regel is de ministerienaam Openbaar Ministerie.

Een extra argument voor de schrijfwijze ministerie van Buitenlandse Zaken is dat deze spelling wordt gehanteerd in teksten van de Rijksoverheid zelf. En dan geldt (ook volgens de officiële spelling) het zogeheten donorprincipe: je schrijft een naam zoals de naamgever die zelf schrijft.

Wie Ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft, beschouwt ministerie als deel van de naam.

Minister en staatssecretaris

De aanduidingen minister en staatssecretaris zijn met een kleine letter, net als andere functieaanduidingen. Het is dus: de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Verkortingen: Defensie, Buitenlandse Zaken

Wordt de naam van het departement weergegeven zonder ministerie van ervoor, dan blijven de hoofdletters van de naam intact: ‘Hij werkt bij Buitenlandse Zaken’; ‘Dit behoort tot het domein van Defensie.’